Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

MAŁA DOTACJA w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w...

Reklama
MAŁA DOTACJA w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2020 roku
Nabór od 26.06.2020 do 31.12.2020 00:00
Dzielnica Wawer
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Małe dotacje w Wydziale Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Małe dotacje w Wydziale Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

 

Małe dotacje w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2020 roku - Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń.

Realizowane zadanie powinno mieścić się w zakresie określonym w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok.

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Miejsce realizacji: Dzielnica Wawer m.st. Warszawy.

Organizacja decyduje o tym, czy jest to zadanie o powierzenie ( finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie).

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 forma prowadzenia zajęć musi być bezpieczna dla odbiorców i dostosowana do aktualnych wytycznych sanitarnych, dopuszcza się realizację działania w trybie online.

Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania.

 

Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to co najmniej 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia potwierdzenia złożenia oferty.

 

Środki na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2020. Zadanie mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w § 4 ust. 3 pkt 13 Programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjętego uchwałą nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r.

 

Oferty należy składać w Generatorze Wniosków. Potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować i złożyć w Urzędzie Dzielnicy Wawer ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa lub przesłać przesyłką/ pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy) Potwierdzenie złożenia oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z imienną pieczątką a w przypadku braku pieczątki wymagany jest czytelny podpis umożlwiający weryfikację osób podpisujących ofertę.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama