Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Przy szachownicy – poszerzamy obszary intelektu”

Reklama
Nabór od 25.06.2020 do 16.07.2020 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kontakt w sprawie konkursu: Zespół ds. Sportu i Rekreacji Departament Turystyki i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Ul. Racławicka 56, Kraków tel. 12 37 96 049 e-mail: marcin.dudzinski@umwm.malopolska.pl
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku z zakresu realizacji projektu pn. „Przy szachownicy – poszerzamy obszary intelektu”, wybranego w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Opis konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, odpowiadającego celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Określony w konkursie zakres działań pozostaje w zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020: Obszar 2 – Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego; Cel strategiczny - Wysoka atrakcyjność Małopolski w obszarze przemysłów czasu wolnego dzięki wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury.

Zlecenie przedmiotowego zadania polegającego na realizacji projektu pn. „Przy szachownicy – poszerzamy obszary intelektu”, wybranego w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, odbywać się będzie w formie powierzenia wykonania tego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

Celem realizacji zadania jest w szczególności popularyzowanie gry w szachy - dyscypliny poprawiającej m.in. zdolności intelektualne, refleks oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej w województwie małopolskim.

Realizacja projektu pn. „Przy szachownicy – poszerzamy obszary intelektu” obejmie grupę dzieci i młodzieży (ur. w roku 2006 i młodsi), tj. min. 300 osób, z zainteresowaniami do gier umysłowych, zamierzających rozwijać swoje pasje sportowe, wiążących swoją przyszłość zawodową i rekreacyjną z korzyściami intelektualnymi, jakie niesie ze sobą gra w szachy. Zadanie swym zasięgiem obejmie powiaty: krakowski, wielicki, proszowicki, miechowski.

Założenia realizacji zadania szczegółowo określa Regulamin.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku z zakresu realizacji projektu pn. „Przy szachownicy - poszerzamy obszary intelektu”, wybranego w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Termin składania wniosków:

2020-07-16

O terminowym złożeniu wniosków decyduje data wpływu do Urzędu. W przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama