Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 20 osób

Reklama
Nabór od 27.06.2020 do 22.07.2020 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Łączny budżet 140,2 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 140,2 tys. PLN
Urząd Miasta Torunia, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 20 osób. .

 

Zadanie będzie realizowane

- w terminie od 1 września 2020r. do 31 grudnia 2020r.

- zgodnie ze stadardami określonymi w rozporządzeniu  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j.Dz. U. z 2020r.  poz. 249), 

UWAGA! Należy zapoznać się z Komunikatem Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia nowego sposobu składania ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe - do pobrania tutaj: https://bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1255431

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Torunia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama