Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

VIII runda uzupełniająca konkursu grantowego – e-Xtra Kompetentni - nabór przedłużony!

Reklama
Nabór od 25.06.2020 do 13.07.2020 09:00
FRDL MISTiA
Maria Piękoś-Konopnicka, e-mail: maria.konopnicka@mistia.org.pl
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Mężczyźni, Seniorzy, Dorośli, Kobiety, Niepełnosprawni
Ogłaszamy VIII nabór uzupełniający konkursu grantowego w ramach projektu e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, nr POPC.03.01.00-00-0068/17, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach konkursu Gminy mogą ubiegać się o grant na realizację mikroprojektu od 15 000,00 zł do 104593,36 zł (bez wkładu własnego), na podstawie przedłożonego do FRDL MISTiA wniosku aplikacyjnego. Mikroprojekt ma dotyczyć przeszkolenia zadeklarowanej przez gminę liczby dorosłych mieszkańców w zakresie kompetencji cyfrowych. W ramach grantu gmina może wydatkować środki na:

  • Promocję – do 20% (np. ulotki, plakaty)
  • Sprzęt – do 40% (np. laptopy, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne – po projekcie przekazane do gminnych szkół)
  • Organizację szkoleń do 20% (np. catering, sale, materiały)
  • Wynagrodzenie kadry instruktorskiej – do 40% (gminni trenerzy prowadzący szkolenia cyfrowe dla mieszkańców)
  • Zarządzanie projektem – do 20% (np. koordynator, obsługa księgowa, komputer dla koordynatora)

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów, w tym Regulamin konkursu, wzór wniosku aplikacyjnego, FAQ, dostępne są na stronie projektu: http://e-xtra.com.pl/

Termin składania wniosków zostaje przedłużony do 13.07.2020 r. do godz. 9:00

Koordynator projektu: Maria Piękoś-Konopnicka, e-mail: maria.konopnicka@mistia.org.pl

Projekt jest współfinansowany z EFRR

Źródło: FRDL MISTiA
Reklama