Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie...

Reklama
Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nabór od 19.06.2020 do 10.07.2020 15:00
Wydział Promocji i Współpracy
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Krakowie, Wydział Promocji i Współpracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


2. Celami konkursu są:
1) zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców powiatu poprzez wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych oraz inicjatyw przyczyniających się do rozwoju sztuki oraz uprawiania twórczości profesjonalnej i amatorskiej,
2) promocja miejsc w powiecie krakowskim, szczególnie istotnych ze względu na walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze,
3) wspieranie aktywności oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych.


3. W ramach otwartego konkursu ofert zlecane będą następujące zadania:
1) organizacja i wspieranie imprez o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2) upowszechnianie i promocja twórczości kulturalno-artystycznej,
3) organizacja przedsięwzięć promujących walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze powiatu, w tym przeprowadzenie projektu fotograficznego w Willi Japonka w Krzeszowicach składającego się z wykładów, warsztatów i wystawy prac,
4) wspieranie inicjatyw indywidualnych i społecznych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz związanych z opieką nad dziedzictwem niematerialnym powiatu (m.in. zwyczaje, tradycje, obrzędy),
5) opieka nad folklorem i sztuką ludową oraz zabytkami sztuki niematerialnej,
6) wspieranie lokalnych produktów kulturowych.


4. Zlecenie realizacji zadań publicznych, o których mowa w pkt. 3, odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.


5. W związku z sytuacją epidemii koronawirusa, wszystkie planowane działania muszą być zgodne z aktualnymi obostrzeniami, ograniczeniami, zasadami i wytycznymi Rządu RP.


6. Oferent zobowiązany jest zaproponować w planie działania alternatywny sposób realizacji zadania na wypadek zaostrzenia sytuacji epidemicznej (np. wykonanie części działań w formie on-line).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama