Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

PROO 2020: Wyniki oceny wniosków w priorytecie 3

Reklama
Nabór od 12.03.2020 do 15.04.2020 12:00
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Łączny budżet 4,4 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 20 tys. do 200 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego opublikował wyniki wniosków w Priorytecie 3 PROO Edycja 2020.

Gratulujemy organizacjom, które będą z nami współtworzyć nowatorskie rozwiązania w obszarze mediów obywatelskich i organizacji strażniczych.

W konkursie złożono 185 wniosków.

Do dofinansowania rekomendowane zostały 44 wnioski.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania skontaktują się przedstawiciele Biura Programów Tematycznych w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 60 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2020 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu.).

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji – pobierz
Lista wniosków rezerwowych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na brak środków – pobierz
Lista wniosków odrzuconych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na negatywną ocenę merytoryczną – pobierz

Źródło: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Reklama