Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: wyniki I etapu konkursu na projekty tematyczne

Reklama
Nabór od 10.02.2020 do 15.04.2020 12:00
Operatorzy Funduszu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
Łączny budżet 10,455 mln EUR
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 62,5 tys. EUR
Organizacje pozarządowe
Z 1308 wniosków wstępnych zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 385 przeszło do drugiego etapu. Zgodnie z zasadami konkursu, do etapu wniosków pełnych zakwalifikowały się najwyżej ocenione projekty, których łączne budżety stanowią 150% kwoty przeznaczonej na alokację.

W przypadku, gdy najniższą ocenę uprawniającą do  przejścia do drugiego etapu otrzymało więcej projektów, wszystkie zostały zakwalifikowane do etapu wniosków pełnych, mimo przekroczenia 150% alokacji środków przeznaczonych na dotacje w pierwszym konkursie.

Organizacjom, których wnioski przeszły do drugiego etapu serdecznie gratulujemy! Już dziś, 15 czerwca od godziny 12.00  możecie składać wnioski pełne. Czekamy na nie do 10 sierpnia godziny 12.00 w południe.

Również dziś, od godziny 12.00 wszyscy Wnioskodawcy mają dostęp do kart ocen swojego Wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

Organizacje, których wnioski nie przeszły do kolejnego etapu, serdecznie zapraszamy do ubiegania się o dotacje w drugim konkursie na projekty tematyczne. Termin składania wniosków wstępnych już w listopadzie!

LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW WSTĘPNYCH PO OCENIE MERYTORYCZNEJ (w podziale na trzy obszary wsparcia oraz na małe i duże dotacje)

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO OCENY MERYTORYCZNEJ

Liczba wniosków - 313

Łączna kwota wnioskowanych dotacji - 7 538 805 euro

PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU KONKURSU

Liczba wniosków - 93

Łączna kwota wnioskowanych dotacji - 2 360 294,00 euro

Przyznane punkty - 10,5-15

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO OCENY MERYTORYCZNEJ

Liczba wniosków - 397

Łączna kwota wnioskowanych dotacji - 25 592 948,00 euro

PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU KONKURSU

Liczba wniosków - 73

Łączna kwota wnioskowanych dotacji - 5 030 157,00 euro

Przyznane punkty - 11-14,33

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Do drugiego etapu zakwalifikowane zostały wszystkie złożone projekty, nawet te, które otrzymały tylko 3,5 z 15 możliwych punktów. Przypominamy, że na etapie wniosków pełnych do zakwalifikowania się do wsparcia z Programu konieczne będzie uzyskanie minimum połowy punktów możliwych do uzyskania.

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO OCENY MERYTORYCZNEJ

Liczba wniosków - 53

Łączna kwota wnioskowanych dotacji - 1 362 284,00 euro

PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU KONKURSU

Liczba wniosków - 53

Łączna kwota wnioskowanych dotacji - 1 362 284,00 euro

Przyznane punkty - 3,5-12,5

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO OCENY MERYTORYCZNEJ

Liczba wniosków - 126

Łączna kwota wnioskowanych dotacji - 8 499 993,00 euro

PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU KONKURSU

Liczba wniosków - 45

Łączna kwota wnioskowanych dotacji - 3 139 582,00 euro

Przyznane punkty - 11,33-13,67

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO OCENY MERYTORYCZNEJ

Liczba wniosków - 169

Łączna kwota wnioskowanych dotacji - 4 043 641,00 euro

PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU KONKURSU

Liczba wniosków - 57

Łączna kwota wnioskowanych dotacji - 1 415 763,00 euro

Przyznane punkty - 11-14,5

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO OCENY MERYTORYCZNEJ

Liczba wniosków - 250

Łączna kwota wnioskowanych dotacji - 16 317 902,00 euro

PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU KONKURSU

Liczba wniosków - 64

Łączna kwota wnioskowanych dotacji - 4 349 936,00 euro

Przyznane punkty - 11,33-14

A w nowym roku konkursy dotacyjne na projekty realizowane poza Warszawą uruchomi nasz „siostrzany” fundusz  Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Źródło: Operatorzy Funduszu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
Reklama