Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Drugi nabór projektów na realizację działania przygotowawczego Kina jako ośrodki innowacji dla społeczności lokalnych

Reklama
Nabór od 04.06.2020 do 07.08.2020 23:59
Komisja Europejska
Łączny budżet 1,5 mln EUR
Do 70% dofinansowania
Dotacje do 500 tys. EUR
Komisja Europejska ogłosiła drugi nabór projektów na realizację działania przygotowawczego „Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities” (Kina jako ośrodki innowacji dla społeczności lokalnych).

Celem programu jest wsparcie innowacyjnych ośrodków kulturalnych skupionych wokół kin, w szczególności na obszarach, gdzie taka infrastruktura jest ograniczona, a co za tym idzie dostarczanie dóbr i usług kulturalnych lokalnej społeczności jest utrudnione. Inicjatywa ma także za zadanie wspierać kina, które bardzo silnie odczuły kryzys związany z pandemią COVID-19 oraz, co za tym idzie, zmianę doświadczeń związanych z kinem.

Lokalne kina jednoczą społeczności, wzmacniają lokalne życie kulturalne i odgrywają ważną rolę w integracji społecznej. Zapewniają one możliwości edukacji i przyczyniają się do rozwoju lokalnej gospodarki miast w perspektywie długoterminowej. Ich wpływ kulturowy, społeczny i gospodarczy powinien zostać przywrócony po zażegnaniu kryzysu epidemicznego. Sytuacja ta będzie jednak wymagała nowych sposobów działania, a tym samym nowych modeli biznesowych dla operatorów kin i społeczności wokół nich skupionych

Biorąc pod uwagę potrzeby lokalnej społeczności, działanie skupi się na:

  • Testowaniu nowych sposobów doświadczania kina w związku z kryzysem epidemicznym oraz tworzeniu innowacyjnych ośrodków kulturalnych, w szczególności dotyczących współpracy między kinami i platformami VOD;
  • Rozwoju widowni i budowaniu społeczności poprzez interaktywne doświadczenia (oferując szeroki zakres działań kulturalnych i edukacyjnych).

Zgodnie z założeniami, działanie przygotowawcze ma przyczynić się m.in. do: rozwoju innowacyjnych ośrodków kulturalnych skupionych wokół kin, obejmujących współpracę między kinami, a także z innymi operatorami w sektorach kultury i kreatywnych, w tym platformami VOD; rozwoju nowych modeli biznesowych angażujących zarówno obecnych widzów, jak i nowych odbiorców (zwłaszcza młodych ludzi) poprzez oferowanie wysokiej jakości różnorodnych europejskich treści kreatywnych; wsparcia innowacyjnych doświadczeń związanych z filmem, prowadzących do opracowania nowych modeli kulturowych, w szczególności w obszarach o ograniczonej infrastrukturze kulturalnej lub miejscach szczególnie dotkniętych kryzysem epidemicznym; wsparcia rozwoju społecznego i gospodarczego społeczności lokalnych poprzez innowacyjne działania, uwzględniające skutki kryzysu epidemicznego i wpływające na odnowienie doświadczeń kinowych zarówno w wymiarze rzeczywistym, jak i wirtualnym; wzmocnienia współpracy transgranicznej między operatorami kin, platformami VOD oraz innymi organizacjami kulturalnymi, w tym na obszarach o ograniczonej infrastrukturze kinowej lub miejscach  szczególnie dotkniętych kryzysem epidemicznym.

Budżet w ramach tego wezwania wynosi 1,5 mln euro. Maksymalna stawka dofinansowania wynosi 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Termin aplikowania upływa 7 sierpnia 2020 r.

Uwaga! Wypełnione dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej oraz w wersji pdf pocztą elektroniczną. 

Szczegółowe informacje – przewodnik po naborze, wytyczne, wymagania i zasady, obowiązkowe załączniki – znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Wszelkie pytania dotyczące naboru w tym konkursie należy kierować pod adres e-mail: cnect-cinema-hubs@ec.europa.eu

W ramach pierwszego naboru działania przygotowawczego „Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities” dofinansowanych zostało pięć inicjatyw na łączną kwotę 2 mln euro. Wsparcie otrzymały inicjatywy realizowane przez liderów z Włoch, Francji, Chorwacji, Bułgarii oraz Niemiec. Lista dofinansowanych projektów dostępna jest tutaj.

Reklama