Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Szkolenie w piłce nożnej i piłce ręcznej w II półroczu w roku 2020

Reklama
Nabór od 08.06.2020 do 30.06.2020 12:00
Urząd Miejski Wrocławia
Łączny budżet 160 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Szkolenie w piłce nożnej i piłce ręcznej w II półroczu w 2020 roku.

Forma: wsparcie.

Opis zadania

1. Zadanie polegać ma na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia w piłce nożnej i piłce ręcznej w II półroczu w 2020 roku tj. w piłce nożnej w wieku od 4 do 16 lat oraz w piłce ręcznej w wieku od 6 do 18 lat przy udziale wykwalifikowanej kadry;
2. Szkolenie w piłce nożnej i piłce ręcznej w II półroczu w 2020 roku tj. w piłce nożnej w wieku od 4 do 16 lat oraz w piłce ręcznej w wieku od 6 do 18 lat ma odbyć się na wrocławskich obiektach sportowych własnych lub wynajętych odpowiednio przygotowanych do danej dyscypliny sportowej (minimum 4 ośrodki treningowe we Wrocławiu z każdej dyscypliny);
3. Szkolenie w piłce nożnej i piłce ręcznej w II półroczu w 2020 roku tj. w piłce nożnej w wieku od 4 do 16 lat oraz w piłce ręcznej w wieku od 6 do 18 lat ma odbywać się w ilości godzin odpowiadających etapowi szkolenia w danej kategorii wiekowej;
4. Szkolenie w piłce nożnej i piłce ręcznej w II półroczu w 2020 roku tj. w piłce nożnej w wieku od 4 do 16 lat oraz w piłce ręcznej w wieku od 6 do 18 lat musi obejmować wszystkie ww. dyscypliny sportowe oraz ma być prowadzone i nadzorowane przez jedną organizację pozarządową;
5. Uczestnictwo w meczach mistrzowskich i sparingowych oraz w turniejach i zawodach sportowych na terenie Polski.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty
w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120. W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama