Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Dofinansowanie wkładu własnego w 2020 roku

Reklama
Miasto Bydgoszcz, Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO W 2020 R..

Wspieranie aktywności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 284) w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych (spoza budżetu Miasta Bydgoszczy).

Termin realizacji zadania publicznego (termin wydatkowania dotacji publicznej z Urzędu Miasta Bydgoszczy):

Zadanie może być realizowane w terminie: 1 lipca 2020 r. – 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania zostanie określony w umowie z Oferentem.

Miejsce realizacji zadania:

Priorytetowo traktowane będą projekty realizowane w całości na terenie Bydgoszczy.

Dopuszczalne jest także finansowanie projektów ogólnopolskich i międzynarodowych, jeżeli angażują mieszkańców Bydgoszczy i promują Miasto w Polsce lub zagranicą.

Więcej informacji dot. warunków składania ofert w konkursie znajduje się w ogłoszeniu konkursowym, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 312/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama