Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Reklama
Nabór od 08.06.2020 do 22.06.2020 15:00
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „CircE – European regions toward Circular Economy” w ramach programu INTERREG Europa.

Przedmiotem konkursu będzie znalezienie najlepszych rozwiązań prowadzących do zrównoważonego rozwoju regionu i jego transformacji w kierunku GOZ, w tym w szczególności na ograniczeniu marnowania żywności.

Oferty należy składać w terminie do 22.06.2019 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Gospodarki
Kancelaria Ogólna
Walońska 3-5 [parter]
50–413 Wrocław

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00

z dopiskiem: „Wydział Rozwoju Gospodarczego – projekt CircE”.

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Reklama