Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwają konkursy w programach grantowych korporacyjnej fundacji ANWILU

Reklama
Nabór od 08.05.2020 do 11.06.2020 23:59
Fundacja „ANWIL dla WŁOCŁAWKA"
Łączny budżet 600 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 35 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Fundacja „ANWIL dla WŁOCŁAWKA" ogłasza nabór wniosków do dwóch programów grantowych - „Budujemy mosty" oraz „Wakacje z Fundacją". Na wsparcie finansowe mają szanse autorzy najbardziej wartościowych i oryginalnych projektów, które odpowiadają na aktualne potrzeby lokalnej społeczności. Najbliższy termin składania wniosków mija 5 czerwca 2020 r.

W tegorocznej edycji konkursów grantowych organizatorzy wzięli pod uwagę trwający stan epidemii koronawirusa. W szczególności skupili się na potencjalnie trudnej sytuacji lokalnych NGO-sów, które choć mają ciekawe pomysły i inicjatywy, to nie mają środków, aby je sfinansować.

Fundacja wprowadziła kluczowe zmiany w zasadach udzielania organizacjom wsparcia finansowego. W tym roku fundacyjne granty mogą pokryć nawet 90% kosztów projektu - wnioskodawcy nie są zobowiązani do wniesienia własnego wkładu finansowego. Wprawdzie wymagany jest nadal 10% wkład własny, ale może on mieć formę niefinansową np. w postaci wolontariatu. Szczególnie premiowane będą projekty skoncentrowane na niwelowaniu skutków epidemii w takich obszarach jak kultura, edukacja oraz wyrównywanie szans grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na realizację projektów w ramach dwóch programów grantowych - „Budujemy Mosty” oraz „Wakacje z Fundacją” - „ANWIL dla WŁOCŁAWKA” przeznaczy aż 600 tys. zł.

Celem projektu „Wakacje z Fundacją” jest organizacja kreatywnych i atrakcyjnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji z uwzględnieniem zasad narodowej kwarantanny związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. W tym roku letni wypoczynek z pewnością będzie miał odmienną formę niż w latach ubiegłych, kiedy to wśród projektów dominowały cieszące się dużą popularnością półkolonie. Dlatego organizatorzy liczą na nowatorskie pomysły zagospodarowania wolnego czasu najmłodszych mieszkańców miasta i trzech sąsiadujących gmin, leżących w obrębie działania Fundacji (Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek). W konkursie zostaną wybrane najbardziej wartościowe projekty o widocznych walorach edukacyjnych, pobudzające do rozwijania osobistego potencjału, zainteresowań oraz talentów dzieci i młodzieży. Autorzy najbardziej kreatywnych pomysłów na wakacyjny wypoczynek mogą liczyć na wsparcie do 15 tys. zł.

Drugi z programów - „Budujemy mosty”, to nawiązanie do tegorocznej setnej rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II, który był zwolennikiem idei dialogu i budowania mostów między poszczególnymi grupami - nie tylko religijnymi, ale także społecznymi. Stąd główną ideą programu jest promowanie integracji, tolerancji i wzajemnego szacunku pomiędzy różnymi środowiskami. Na wsparcie w postaci grantu mogą więc liczyć zwłaszcza te inicjatywy, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz projekty, które sprzyjają rozwojowi świadomości obywatelskiej, a także wzmacniają poczucie przynależności i integracji z lokalną społecznością. W zależności od liczby odbiorców danego projektu, Fundacja przyznaje środki w wysokości od 5 do 35 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania grantów dostępne są na http://www.anwildlawloclawka.pl.
Fundacja „ANWIL dla WŁOCŁAWKA” istnieje od 2014 r. Swoim zasięgiem obejmuje działania na terenie Włocławka oraz trzech sąsiadujących z miastem gmin. Koncentruje się ona głównie na organizacji programów grantowych, a na dofinansowanie mogą liczyć najlepsze projekty, które wpisują się w jej cele statutowe i jednocześnie są najbardziej wartościowymi inicjatywami dla lokalnej społeczności.

Reklama