Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Nabór od 01.06.2020 do 23.06.2020 23:59
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 300 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Rolnictwa i Rybactwa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zadanie "Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej"

Łącznie na realizację zadania przeznacza się kwotę 300.000 zł. W ramach ogłoszonego konkursu ogłasza sie także nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Informacje dotyczące konkursu są zamieszczone w ogłoszeniu konkursowym i załączniku do dokumentacji konkursowej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama