Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”

Reklama
Nabór od 29.05.2020 do 15.06.2020 23:59
Województwo Małopolskie
Łączny budżet 17 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 10 tys. do 250 tys. PLN
Chorzy, Mężczyźni, Młodzież, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Osoby w kryzysie bezdomności, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Osoby z niepełnosprawnościami
Ogłoszono nabór wniosków w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. Wsparcie kierowane jest do publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących całodobowe placówki pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz zakłady opieki długoterminowej.

Ogłoszono nabór wniosków w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. Wsparcie kierowane jest do publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących całodobowe placówki pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz zakłady opieki długoterminowej. Środki przekazane w ramach grantu mogą być przeznaczone na doposażenie stanowisk pracy personelu oraz ich mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej, zakup sprzętu  i wyposażenia niezbędnego do walki z epidemią i jej skutkami oraz zapewnienie mieszkańcom, pacjentom lub personelowi placówek miejsc noclegu, izolacji lub odbywania kwarantanny.

Łącznie na realizację projektu przeznaczono ponad 17 mln złotych. W ramach projektu minimalna kwota grantu wynosi 10 tys. zł na placówkę, natomiast maksymalna kwota grantu wynosi 250 tys. zł na placówkę.

Nabór wniosków przeprowadza Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 24:00.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej - https://www.rops.krakow.pl/lewa/bezpieczny-dom-38/modul-1-rpo-180.html

Źródło: Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Reklama