Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”

Reklama
Nabór od 29.05.2020 do 15.06.2020 23:59
Województwo Małopolskie
Łączny budżet 17 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 10 tys. do 250 tys. PLN
Chorzy, Mężczyźni, Młodzież, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Bezdomni, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Niepełnosprawni
Ogłoszono nabór wniosków w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. Wsparcie kierowane jest do publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących całodobowe placówki pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz zakłady opieki długoterminowej.

Ogłoszono nabór wniosków w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. Wsparcie kierowane jest do publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących całodobowe placówki pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz zakłady opieki długoterminowej. Środki przekazane w ramach grantu mogą być przeznaczone na doposażenie stanowisk pracy personelu oraz ich mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej, zakup sprzętu  i wyposażenia niezbędnego do walki z epidemią i jej skutkami oraz zapewnienie mieszkańcom, pacjentom lub personelowi placówek miejsc noclegu, izolacji lub odbywania kwarantanny.

Łącznie na realizację projektu przeznaczono ponad 17 mln złotych. W ramach projektu minimalna kwota grantu wynosi 10 tys. zł na placówkę, natomiast maksymalna kwota grantu wynosi 250 tys. zł na placówkę.

Nabór wniosków przeprowadza Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 24:00.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej - https://www.rops.krakow.pl/lewa/bezpieczny-dom-38/modul-1-rpo-180.html

Źródło: Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Reklama