Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Program Społecznik na Ratunek subregion C (powiat choszczeński, powiat drawski, powiat kołobrzeski, powiat świdwiński, powiat...

Reklama
Program Społecznik na Ratunek subregion C (powiat choszczeński, powiat drawski, powiat kołobrzeski, powiat świdwiński, powiat wałecki)
Nabór od 01.06.2020 do 17.07.2020 23:59
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Łączny budżet 53,6 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 1 tys. do 4 tys. PLN
  1. Celem naboru jest przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
  2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach niniejszego naboru wynosi maksymalnie 268.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),  z podziałem w równych częściach na 5 subregionów zgodnie z założeniami Programu Społecznik na lata 2019 – 2021.
  3. W ramach niniejszego naboru wnioski na realizację mikrodotacji, można składać
    w terminach od 01.06.2020r.  od godz. 10. 00  do momentu wyczerpania puli środków.
  4.  Wnioski składane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez generator Witkac.
  5. Przyznanie wsparcia nastąpi dla maksymalnie 2 wniosków złożonych przez ten sam podmiot, w tym 1 z udziałem grupy nieformalnej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama