Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Program Erasmus+:„Europejska młodzież razem 2020”

Reklama
Nabór od 26.05.2020 do 28.07.2020 17:00
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
Aby uzyskać pomoc związaną z tym zaproszeniem lub jeśli masz szczegółowe pytania dotyczące procesu składania wniosku, skontaktuj się z: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu
Łączny budżet 5 mln EUR
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 100 tys. do 500 tys. EUR
Młodzież
Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków „Europejska młodzież razem 2020” w ramach programu Erasmus +. Dzięki założonemu budżetowi w wysokości 5 mln euro inicjatywa będzie wspierać ogólnoeuropejskie sieci organizacji młodzieżowych działających na poziomie lokalnym.

Kryzys koronawirusa oznacza, że wielu młodych ludzi jest odłączonych od swoich rówieśników i codziennych czynności, a także doświadcza niepewności co do perspektyw pracy, życia społecznego i czasu wolnego. Organizacje młodzieżowe potrzebują wsparcia, aby być mentorem dla młodych w tym okresie oraz pomóc im zdobyć umiejętności życiowe i przygotować się na przyszłość.

Niniejsze zaproszenie skierowane jest do młodych organizacji pozarządowych, aby zaproponowały projekty z udziałem co najmniej pięciu partnerów w pięciu różnych krajach, które są w stanie zmobilizować młodych ludzi do partnerstwa w krajach objętych programem Erasmus +. Termin składania projektów upływa 28 lipca 2020 r.

Projekty „Europejska młodzież razem” mają na celu tworzenie sieci promujących regionalne partnerstwa, które będą prowadzone w ścisłej współpracy z młodymi ludźmi z całej Europy (kraje objęte programem Erasmus +). Sieci organizowałyby wymiany, promowały szkolenia (na przykład dla liderów młodzieżowych) i umożliwiałyby młodym ludziom tworzenie wspólnych projektów, z których wszystkie mogłyby być realizowane zarówno poprzez działania w rzeczywistych miejscach, jak i online.

„Europejska młodzież razem” ma na celu wspieranie inicjatyw co najmniej pięciu organizacji młodzieżowych z pięciu różnych kwalifikujących się krajów programu Erasmus + w celu dzielenia się swoimi pomysłami na temat UE, zachęcania do szerszego uczestnictwa obywatelskiego i wspierania poczucia obywatelstwa europejskiego. Inicjatywa ma na celu zgromadzenie młodzieży europejskiej z całej Europy; Wschód, zachód, północ i południe.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi na 5 000 000 euro. Wkład finansowy UE wynosi co najmniej 100 000 euro i nie może przekraczać 500 000 euro.

Projekt może otrzymać finansowanie w wysokości do 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Agencja spodziewa się sfinansować 10–15 wniosków. Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków.

Informacje na temat rejestracji można znaleźć w portalu pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register

Reklama