Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Reklama
Nabór od 21.05.2020 do 15.06.2020 15:00
Urząd Miasta Kielce
Wszelkie wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać pod nr telefonu: 4136-76-400 w godz. 8.00 -15.00
Łączny budżet 90 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina, Seniorzy, Dzieci
Prezydent Miasta Kielce ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadania wyłonione w Budżecie Obywatelskim na 2020 rok. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 15 czerwca 2020 r.

Cel:

  • integracja rodzin poprzez umacnianie więzi międzypokoleniowych dzięki stworzeniu okazji do wspólnego spędzania czasu przez rodziców i dzieci,

  • stworzenie dodatkowej oferty kulturalnej miasta dla poszczególnych grup mieszkańców: dzieci, młodzieży, kobiet, dorosłych, miłośników aktywnego spędzania czasu,

  • ożywienie ulicy Sienkiewicza oraz centrum miasta, poprzez organizację wydarzeń i podejmowanie działań przyciągających mieszkańców i klientów.

Nazwa zadania

1. Organizacja 10 wydarzeń kulturalno-rozrywkowych na terenie miasta Kielce, z darmowym dostępem dla uczestników

Wydarzenia różnego typu, z jak najszerszym spektrum atrakcji – tak dla dzieci, jak i młodzieży, osób dorosłych i seniorów. W programie każdego z nich powinny się znaleźć animacje dla dzieci, występy zespołów i artystów lokalnych, współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami i grupami mieszkańców, konkursy dla dzieci i dorosłych, aktywności sportowo-ruchowe, a także kooperacja z teatrami, klubami sportowymi czy grupami tanecznymi.

Lokalizacja: teren miasta Kielce

2. Festiwal Sąsiedzki w Parku Dygasińskiego

Trzydniowa impreza.

Lokalizacja: Kielce, Park im. Adolfa Dygasińskiego

3. Ożywienie ulicy Sienkiewicza oraz centrum miasta poprzez organizację wydarzeń i podejmowanie działań przyciągających mieszkańców i klientów

Lokalizacja: Kielce, ul. H. Sienkiewicza

Oferty (w formie skanu) należy składać do 15 czerwca 2020 r. drogą mailową bezpośrednio na adres: monika.dziublewska@um.kielce.pl; anna.barchan@um.kielce.pl lub za pośrednictwem poczty.

Reklama