Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. mających wpływ na rozwój kapitału...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. mających wpływ na rozwój kapitału społecznego regionu - w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
Nabór od 27.05.2020 do 19.06.2020 15:30
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 60% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. mających wpływ na rozwój kapitału społecznego regionu - w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych..

1.    Celem konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez pobudzenie organizacji do współpracy z biznesem poprzez wsparcie zadań mających wpływ na rozwój kapitału społecznego regionu, w tym w szczególności z szeroko rozumianego zakresu rozwoju sektora pozarządowego, rozwoju wolontariatu i rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży, na realizację których organizacja pozarządowa pozyskała środki od darczyńców – podmiotów gospodarczych.
2.    Konkurs ma również na celu wsparcie realizacji zadań samorządu województwa w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego (nie są nimi środki samorządów lokalnych województwa warmińsko-mazurskiego, środki Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, środki PFRON będące w dyspozycji Województwa Warmińsko-Mazurskiego).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama