Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej - BMK 2020 woj. łódzkie

Reklama
Nabór od 23.05.2020 do 26.06.2020 12:00
Łódzki Dom Kultury
Dominika Bernacka, e-mail: konkurs@bmklodzkie.pl, tel. 797-326-177
Łączny budżet 70 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Organizacje pozarządowe, Dorośli
Łódzki Dom Kultury ogłosił konkurs na realizacje przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, skierowany do dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2020.

Konkurs realizowany jest w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie.

Organizatorem konkursu jest Łódzki Dom Kultury.

Aby wziąć udział w konkursie:

 • przygotuj interesujący projekt z zakresu edukacji kulturowej, skierowany do dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego
 • zapoznaj się z Regulaminem i pozostałymi załącznikami dostępnymi do pobrania poniżej
 • wypełnij i prześlij prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej dostępny na stronie internetowej www.bmklodzkie.pl/konkurs oraz prześlij skan podpisanego potwierdzenia złożenia formularza na adres e-mail: konkurs@bmklodzkie.pl do dnia 26 czerwca 2020 rokudo godz. 12.00.

Ważne informacje:

 • Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu edukacji kulturowej realizowane na rzecz dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego.
 • Działania edukacyjne i animacyjne realizowane w ramach zgłoszonego do konkursu projektu mogą być realizowane zarówno w fizycznej przestrzeni publicznej (offline), jak i w internecie (online).
 • Do udziału w konkursie mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne, mieszkające i prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w województwie łódzkim, które zrealizują projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej oparty na współpracy pomiędzy sektorami oświaty, kultury, NGO.
 • Najciekawsze projekty zostaną zrealizowane ze środków Organizatora w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie.
 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 autorski projekt konkursowy.
 • W konkursie mogą brać udział osoby, które dostały dofinansowanie w ramach konkursu na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie w roku 2019.
 • Niedopuszczalne jest ubieganie się o dofinansowanie projektu, który uzyskał już dofinansowanie z innych źródeł.
 • Uczestnicy mogą składać projekty, których wartość nie przekroczy 10 000 zł brutto.
 • Budżet konkursu realizowanego przez Organizatora w roku 2020 wynosi 70 000 zł brutto.

Szczegółowe informacje znajdują się Regulaminie (do pobrania poniżej).

Terminy:

 • Ogłoszenie konkursu: 20 maja 2020 r.
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na konkurs upływa 26 czerwca 2020 r. o godz. 12.00
 • Ogłoszenie wyników: 10 lipca 2020 r.
 • Termin realizacji zwycięskich projektów: 13 lipca - 16 października 2020 r.
 • Termin przekazania sprawozdania merytoryczno-finansowego (Załącznik nr 4) upływa
  29 października 2020 r.
Reklama