Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: Wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji (sport wyczynowy)
Nabór od 22.05.2020 do 22.06.2020 16:00
Departament Sportu
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: Wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji (sport wyczynowy)..

Dodatkowe warunki i informacje:

  1. Celem zadania jest promocja sportu poprzez organizację imprez sportowych odbywających się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
  2. Zadanie skierowane jest do organizacji sportowych prowadzących profesjonalne szkolenie
    w dyscyplinie lub dyscyplinach sportowych.
  3. W ofercie powinien znaleźć się szczegółowy opis promocji zadania (np. zasięg działań promocyjnych, formy promocji, narzędzia wykorzystywane przy promocji itp.).
  4. Oferta winna zawierać szczegółowy opis adresatów zadania, wieku uczestników, płci, itd.
  5. Wnioskowana kwota środków finansowych w ramach jednej oferty na realizację zadania z ww. zakresu nie może przekroczyć 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

SZCZEGÓŁY KONKURSU W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM NA BIP!!!

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama