Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 18.05.2020 do 08.06.2020 15:00
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 4,826 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
dnia 18 maja 2020 r.

 

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej


I. Rodzaj zadania:

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B i D dla osób z zaburzeniami psychicznymi

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

  1. Na realizację zadania w  II półroczu 2020 r. planuje się przeznaczyć kwotę 482 638,50 zł, a w latach 2021 r. – 2025 r. kwotę łączną w wysokości   4 343 746,50 zł, w tym: w 2021 r. – 965 277,00 zł, w 2022 r. – 965 277,00 zł., w 2023 r. – 965 277,00 zł, w 2024 r. – 965 277,00 zł, w 2025 r. – 482 638,50 zł, z zastrzeżeniem, że wysokość planowanych środków pieniężnych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania zapisana będzie w budżecie miasta Gorzowa Wielkopolskiego po uprzednim ustaleniu przez Wojewodę Lubuskiego średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy (zgodnie z art. 51c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
  2. Wysokość dotacji na realizację zadania może ulec zmianie. Uzależniona jest ona od wysokości dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, ustalanej corocznie przez Wojewodę Lubuskiego, która według stanu na dzień 28 kwietnia 2020 r. wynosi 1752,50 zł oraz 2278,25 zł na uczestnika ze spectrum autyzmu lub z niepełnosprawnością sprzężoną; uzależniona jest również od rzeczywistej liczby uczestników środowiskowego domu samopomocy, nie większej niż statutowa liczba uczestników środowiskowego domu samopomocy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama