Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU

Reklama
Nabór od 01.06.2020 do 30.06.2020 23:59
Fundacja PZU
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”. Jego cele jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców).

W Konkursie mogą brać udział:

a) fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491ze zm.),

b) stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 713ze zm.),

c) uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Termin rozpoczęcia składania wniosków 01.06.2020 r.

Termin składania wniosków upływa 30.06.2020r. (decyduje data złożenia wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie https://fundacja.pzu.pl/).

W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające do 6miesięcy, w terminie od 17.08.2020 r. do 17.02.2021 r.

Źródło: Fundacja PZU
Reklama