Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs nr 27/2020 pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w...

Reklama
Konkurs nr 27/2020 pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim”
Nabór od 14.05.2020 do 05.06.2020 14:00
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 30% dofinansowania
Dotacje do 200 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs nr 27/2020 pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim”.

W ramach otwartego konkursu ofert nr 27/2020 przewiduje się dofinansowanie zadań jednorocznych :

  1. przeprowadzenie na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego zajęć sportowych  (w trybie pozaszkolnym i pozalekcyjnym);
  2. organizacja obozów sportowych (wyłącznie w okresie wolnym od nauki) dla uczniów szkół podstawowych, zmierzających do upowszechnienia aktywności fizycznej oraz promocji lekkiej atletyki jako sportu zapewniającego wszechstronny rozwój

Zajęcia muszą spełniać następujące warunki:

  1. mogą być realizowane w terminie  od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r.;
  2. powinny odbywać się na obiektach sportowych oraz być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia; 
  3. powinny odbywać się w wymiarze 60-90 minut, z częstotliwością 3 razy
    w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 25 osób;
  4. końcowym elementem zajęć powinna być diagnoza poziomu sprawności fizycznej oraz ocena postępu poszczególnych zdolności motorycznych uczestników;
  5. wyróżniający się uczniowie będą kwalifikowani do uprawiania sportu w klubach pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Oczekiwana jest realizacja projektu na terenie minimum 24 gmin (zakwalifikowanych do projektu na podstawie zgłoszeń oraz opinii Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki) oraz objęcie wsparciem minimum 1200 uczniów w grupach naborowych. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udział procentowy udzielonego dofinansowania ze środków budżetu województwa na zadania realizowane w roku 2020 nie może przekroczyć 30% całkowitej wartości zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama