Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwój turystyki w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwój turystyki w roku 2020
Nabór od 14.05.2020 do 08.06.2020 15:30
Departament Turystyki
Łączny budżet 90 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwój turystyki w roku 2020.

Otwarty konkurs ofert obejmuje realizację następujących zadań z zakresu rozwoju turystyki:

1. Wydawanie niekomercyjnych regionalnych publikacji turystycznych promujących turystykę
w województwie warmińsko-mazurskim ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw cyklicznych;

2. Działania mające na celu podniesienie kompetencji kadr turystycznych poprzez poszerzenie wiedzy
o produktach wizerunkowych regionu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama