Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 11.05.2020 do 01.06.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 53,693 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Kobiety
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji projektu wyłonionego w ramach głosowania I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego: MBO-1698/P5/19 "Droga kobiet".

Celem zadania jest przeprowadzenie warsztatów WenDo dla kobiet, seniorek, kobiet z niepełnosprawnościami oraz dziewczynek powyżej 7 roku. Warsztaty należy przeprowadzić w Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie min. do: 

·         przeprowadzenia warsztatów (zapewnienie trenerek),

·         zapewnienia sal, do realizacji warsztatów (siedziba Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1, Świętochłowice),

·         zakupu desek sosnowych do treningu,

·         zapewnienia cateringu,

·         promocji wydarzenia (ulotki- zakup papieru na potrzeby druku ulotki informacyjnej, zaproszenia, zakup kartek do flipchart'a ,zakup tonera etc.).

Oferty, należy składać w terminie do 1 czerwca 2020r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 lipca 2020r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, ale data wpływu oferty (również za pośrednictwem operatora pocztowego) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Biura Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7) lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (adresy elektronicznych skrzynek podawczych zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.slaskie.pl/)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Reklama