Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Program Regrantingowy „Dbamy o drzewa 4 – inicjatywy społeczne”

Reklama
Nabór od 11.05.2020 do 31.05.2020 23:59
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
Łączny budżet 15 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 1,5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych już po raz czwarty jest Operatorem Programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa – inicjatywy społeczne”. W jego ramach odbędzie się konkurs na małe granty (do 1 500 zł) dla organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego.

Celem Programu jest wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.

Projekty realizowane w ramach Programu powinny m.in.:

  • obejmować działania związane z monitoringiem, inwentaryzacją i ochroną zadrzewień, w szczególności przed negatywnymi skutkami intensywnego ruchu drogowego i presji inwestycyjnej;
  • edukować w zakresie roli drzew, krzewów i terenów zieleni z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych, w szczególności nt. właściwego prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych;
  • aktywizować mieszkańców, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do podejmowania działań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych województwa podlaskiego oraz edukację ekologiczną;
  • budować i utrwalać świadomość oraz wiedzę o walorach środowiskowych regionu poprzez prezentację oraz promocję bogactwa środowiska naturalnego województwa podlaskiego.

Wnioski o granty można składać drogą mailową w terminie od 11 do 31 maja 2020 roku (do godziny 23:59).

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w dokumentacji konkursowej do pobrania poniżej ⇒

W dniu 20 maja 2020 roku odbędzie się online-owe spotkanie edukacyjno-informacyjne na temat konkursu. Szczegóły na temat spotkania dostępne będą na stronie www OWOP oraz na naszym profilu Facebook.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Katarzyna Potoniec (e-mail:katarzyna.potoniec@owop.org.pl).

Program jest realizowany w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Reklama