Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Program Regrantingowy „Dbamy o drzewa 4 – inicjatywy społeczne”

Reklama
Nabór od 11.05.2020 do 31.05.2020 23:59
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
Łączny budżet 15 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 1,5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych już po raz czwarty jest Operatorem Programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa – inicjatywy społeczne”. W jego ramach odbędzie się konkurs na małe granty (do 1 500 zł) dla organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego.

Celem Programu jest wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.

Projekty realizowane w ramach Programu powinny m.in.:

  • obejmować działania związane z monitoringiem, inwentaryzacją i ochroną zadrzewień, w szczególności przed negatywnymi skutkami intensywnego ruchu drogowego i presji inwestycyjnej;
  • edukować w zakresie roli drzew, krzewów i terenów zieleni z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych, w szczególności nt. właściwego prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych;
  • aktywizować mieszkańców, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do podejmowania działań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych województwa podlaskiego oraz edukację ekologiczną;
  • budować i utrwalać świadomość oraz wiedzę o walorach środowiskowych regionu poprzez prezentację oraz promocję bogactwa środowiska naturalnego województwa podlaskiego.

Wnioski o granty można składać drogą mailową w terminie od 11 do 31 maja 2020 roku (do godziny 23:59).

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w dokumentacji konkursowej do pobrania poniżej ⇒

W dniu 20 maja 2020 roku odbędzie się online-owe spotkanie edukacyjno-informacyjne na temat konkursu. Szczegóły na temat spotkania dostępne będą na stronie www OWOP oraz na naszym profilu Facebook.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Katarzyna Potoniec (e-mail:katarzyna.potoniec@owop.org.pl).

Program jest realizowany w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Reklama