Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Program dla podmiotów ekonomii społecznej pn. „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”

Reklama
Nabór od 07.05.2020 do 17.05.2020 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundacja Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
150 000 złotych na wsparcie dla 10 małopolskich podmiotów ekonomii społecznej – granty, które pomogą przetrwać trudny czas związany z epidemią COVID-19, a jednocześnie przeciwdziałać jej skutkom w społeczności lokalnej. Na zgłoszenia czekamy do 17 maja!

Epidemia, którą obecnie przeżywamy, powoduje trudne do przewidzenia skutki w życiu społecznym i gospodarczym. W największym stopniu dotykają one najsłabszych. Podmioty ekonomii społecznej, zatrudniające lub wspierające właśnie „tych najsłabszych” przeżywają dramatyczną sytuację, która może spowodować koniec ich działalności.

Aby temu zapobiec firma UBS przekazała 150 tysięcy złotych na inicjatywę wspierającą działania podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce. Razem z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie i Fundacją Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej przygotowany został program „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”.

Ma on dwa cele:

  • Zwiększenie szans na przetrwanie epidemii COVID -19 lub na adaptację do zmienionej sytuacji po epidemii w powiązaniu z utrzymaniem miejsc pracy.
  • Minimalizowanie lub przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19 w społeczności lokalnej, np. poprzez działania na rzecz osób lub instytucji.

O wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać zarejestrowane na terenie Małopolski podmioty ekonomii społecznej (PES) spełniające łącznie dwa warunki:

  1. Posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzące odpłatną działalność statutową.
  2. Zatrudniające na dzień składania wniosku min. 1 pracownika na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę.

Kwota 150 tys. zł zostanie rozdysponowana, jako wsparcie dla 10 podmiotów w maksymalnej wysokości do 15 tys. zł każdy. W ramach wsparcia podmiot ekonomii społecznej powinien zrealizować przedsięwzięcie, które pomoże organizacji przetrwać sytuacje epidemiczną, a jednocześnie będzie inicjatywą na rzecz wybranej grupy potrzebującej obecnie szczególnej uwagi.

Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane do 15 lipca b.r.

Nabór wniosków trwa do 17 maja b.r. 

Organizacje, które chcą przystąpić do programu powinny zapoznać się z poniższą dokumentacją:

  1. regulaminem
  2. wnioskiem
  3. kartą oceny
  4. sprawozdaniem z realizacji przedsięwzięcia

(Dokumenty do pobrania poniżej).

następnie wysłać wypełniony wniosek na adres e-mail: wESpol@mfes.pl

Ze względu na krótki czas oceny i realizacji przedsięwzięć nie przewidziano procedury odwoławczej.

Reklama