Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działaj Lokalnie przeciw skutkom koronawirusa

Reklama
Nabór od 07.05.2020 do 25.05.2020 23:59
Stowarzyszenie Europa i My
Ewa Owczarek 725 022 233 owczarek@europaimy.org
Łączny budżet 55 tys. PLN
Do 75% dofinansowania
Dotacje od 0 do 6 tys. PLN
Mężczyźni, Młodzież, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Niepełnosprawni
Do 25 maja 2020 organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu grodziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do 6.000 zł na projekty służące przeciwdziałaniu pandemii i jej negatywnym skutkom.

Stowarzyszenie Europa i My, we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza konkurs Działaj Lokalne Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pula środków przeznaczonych na granty wynosi 55 000 zł. Tegoroczny konkurs będzie się jednak różnił od tych z poprzednich lat, bo czas w jakim się znaleźliśmy jest inny. – Przeciwdziałanie różnym negatywnym skutkom epidemii będzie najważniejszym celem motywującym do działania mieszkańców społeczności lokalnych – mówi Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. – Chcemy, żeby program Działaj lokalnie pomagał inicjatywom lokalnym w zmierzeniu się z tym wyzwaniem – dodaje. Oznacza to, że wszystkie dofinansowane w tym roku działania muszą służyć przeciwdziałaniu epidemii lub skutkom, które przynosi wirus i ograniczenia związane z poruszaniem się w miejscach publicznych oraz zamykaniem m.in. placówek edukacyjnych i kulturalnych. 

Przeciw skutkom epidemii

Negatywne skutki epidemii mogą obejmować: zamknięte szkoły, świetlice, domy kultury, boiska, obiekty rekreacyjne, a w konsekwencji brak dostępu lub utrudniony dostęp do edukacji, sportu, kultury, aktywności społecznej praktycznie dla wszystkich: dzieci, młodzieży, dorosłych. Dodatkowo, pogłębia się izolacja osób starszych, z niepełnosprawnościami, chorych czy seniorów.

– Mamy świadomość, że obecna sytuacja ma duży wpływ na nas i nasze otoczenie – mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My. – Pojawiają się nowe zagrożenia związane chociażby z izolacją w domach, osamotnienie, depresje. Sytuacja ta stawia przed nami nowe wyzwania, jak chociażby konieczność „oswojenia” nowych technologii.

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii obejmuje więc bardzo szeroki zakres działań: z jednej strony może to być przeniesienie edukacji, działalności kulturalnej czy aktywności różnych grup wsparcia do Internetu. Z drugiej strony to także uruchomienie na nowo zamkniętej na czas epidemii świetlicy wiejskiej, reaktywacja działań samopomocowych, zorganizowanie powrotu realnych spotkań klubów i organizacji.

Kolejnymi negatywnymi skutkami epidemii, które pojawią się niebawem, może być wzrost bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia społecznego. Może pojawić się więc potrzeba wsparcia inicjatyw obywatelskich prowadzonych w tych obszarach. Takimi inicjatywami mogą być: akcje dożywiania ubogich, aktywizacja osób z niepełnosprawnościami, kampanie promujące przedsiębiorczość lokalną. - Bardzo nam zależy, aby program „Działaj lokalnie” był otwarty na wspieranie obywateli w przeciwdziałanie różnorodnym negatywnym skutkom epidemii – podsumowuje Ewa Owczarek, koordynatorka programu. 

Zmiany w konkursie

Niecodzienna sytuacja stawia przed nami nowe wyzwania. W celu ułatwienia dostępu do środków, pojawiło się kilka zmian w dotychczasowych procedurach programu Działaj Lokalnie. Między innymi wypełnianie wniosku, pomimo jego dotychczasowego kształtu, zostało skrócone i uproszczone. Wnioskodawca może w bardzo zwięzły sposób opisać planowane działania. W przypadku niejasności wniosek zostanie skierowany do poprawy. Nie wykluczy go to z ubiegania się o grant. Dodatkowo grantobiorcy są zwolnieni z wkładu finansowego. Wszystkie zmiany wprowadzone zostały w celu ułatwienia dostępu do dotacji i jak najszybszym przekazaniu ich społeczności. Wprowadzone ułatwienie nie zmienią jednego. Program Działaj Lokalnie nadal jest tworzony przez lokalne społeczności i dla dobra wspólnego. 

Spotkania informacyjne i konsultacje

Zapraszamy na webinarium  13 maja o godzinie  16. Zapisy na webinarium

Reklama