Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

MINIGRANTY - FIO 2020 dla województwa łódzkiego (wybrane powiaty)

Reklama
Nabór od 04.05.2020 00:00
Łódzki Akcelerator Obywatelski
Łączny budżet 150 PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 1 tys. do 5 tys. PLN
Mężczyźni, Młodzież, Seniorzy, Rodziny, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Wolontariusze
„MINIGRANTY - FIO 2020 dla województwa łódzkiego”​ - Konkurs 2020-1 Łódzki Akcelerator Obywatelski to inicjatywa instruktorów Okręgu Łódzkiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, której celem jest m.in.: - zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, - zwiększenie uczestnictwa obywateli w sprawach publicznych, - zaangażowanie młodych ludzi w realizacje projektów obywatelskich, - zwrócenie uwagi na ważność podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Miejscem realizacji Projektu są następujące powiaty województwa łódzkiego: a. brzeziński, b. łaski, c. łódzki wschodni, d. pabianicki, e. poddębicki, f. rawski, g. skierniewicki, h. tomaszowski, i. zduńskowolski, j. zgierski, k. miasto Łódź, l. miasto Skierniewice. W ramach niniejszego konkursu można się ubiegać o środki do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej realizującej działanie ze sfery pożytku publicznego

„MINIGRANTY - FIO 2020 dla województwa łódzkiego”​ - Konkurs 2020-1

Łódzki Akcelerator Obywatelski to inicjatywa instruktorów Okręgu Łódzkiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, której celem jest m.in.:

  • zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne,
  • zwiększenie uczestnictwa obywateli w sprawach publicznych,
  • zaangażowanie młodych ludzi w realizacje projektów obywatelskich,
  • zwrócenie uwagi na ważność podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Miejscem realizacji Projektu są następujące powiaty województwa łódzkiego:
a. brzeziński,
b. łaski,
c. łódzki wschodni,
d. pabianicki,
e. poddębicki,
f. rawski,
g. skierniewicki,
h. tomaszowski,
i. zduńskowolski,
j. zgierski,
k. miasto Łódź,
l. miasto Skierniewice.

W ramach niniejszego konkursu można się ubiegać o środki do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej realizującej działanie ze sfery pożytku publicznego – szczegóły w regulaminie konkursu.

W naborze można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

Nabór wniosków trwa od 01 maja 2020 roku od godz. 09:00, do 29 maja 2020 roku do godz. 15:00. (w uzasadnionych przypadkach termin może być wydłużony)

Projekty mogą być realizowane w okresie od 01 maja 2020 roku do 30 października 2020 roku. (szczegóły w regulaminie)

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie AKCELERATORA: www.lao.org.pl.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z biurem ŁÓDZKIEGO AKCELERATORA OBYWATELSKIEGO:

Łódź, ul. Rewolucji 1905 r 9 lok 35, (siedziba Okręgu Łódzkiego ZHR)
+48 502 293 115
e-mail: info@lao.org.pl

TWÓJ POMYSŁ + NASZE WSPARCIE = GWARANTOWANY SUKCES

Źródło: lao.org.pl
Reklama