Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 01.05.2020 do 31.05.2020 23:59
Fundacja Fundusz Lokalny SMK
Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja Fundusz Lokalny SMK email: el.tom.karbarz@gmail.com telefon: 880 186 112
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mężczyźni, Młodzież, Organizacje pozarządowe, Rodzina, Seniorzy, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Wolontariusze
Program „Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (więcej o realizatorze: www.filantropia.org.pl). Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Konkurs realizowany jest przez lokalne organizacje.

Fundacja Fundusz Lokalny SMK jest tzw. Ośrodkiem Działaj Lokalnie. Konkurs wdrażany jest w ramach własnego programu „Lokalne Inicjatywy”. Jest on głównym filarem tego programu, bowiem oferuje całoroczne wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych i grup nieformalnych, które inicjują społecznościowe i animacyjne działania w małych wspólnotach i społecznościach (sołectwo, szkoła, parafia, organizacja społeczna, etc).

Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Ogłaszamy, iż z dniem 1 maja 2020 rozpoczynamy pierwszy nabór do lokalnego konkursu grantowego Działaj Lokalnie.

Będą dwa nabory. Pierwszy nabór odbędzie się w terminie od 01.05.2020 do 31.05.2020. Drugi nabór rozpoczniemy od 01.07.2020 do 31.07.2020.

Cel tegorocznego konkursu to „Wsparcie działań związanych z epidemią i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom”.

Przykładowe działania to: szycie maseczek, czy zaopatrywanie osób starszych w produkty żywnościowe. Natomiast przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii może dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Może też wynikać z pojawiających się problemów takich jak między innymi: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, izolacja społeczna.

Zachęcamy do rozmowy wśród lokalnych społeczności, przeanalizowania i zwrócenia uwagi co aktualnie dobrze byłoby zrobić, jaki kierunek obrać lub kogo wesprzeć, obdarzyć pomocą biorąc pod uwagę aktualną sytuację.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z gmin takich jak:

 • Baranów Sandomierski
 • Zaleszany
 • Pysznica
 • Bojanów
 • Zaklików
 • Radomyśl nad Sanem
 • Nisko
 • Ulanów
 • Jeżowe
 • Krzeszów
 • Harasiuki
 • Rudnik nad Sanem
 • Jarocin

Służymy doradztwem, które odbywać się będzie w wyznaczone dni i godziny telefonicznie – poinformujemy!

Regulamin i inne dokumenty na stronie fundacjasmk.pl w zakładce: Lokalne Inicjatywy

Reklama