Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19

Reklama
Nabór od 28.04.2020 do 30.06.2020 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19.

Składane oferty mogą dotyczyć zadań do realizacji w następujących obszarach:
– wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
– kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego,
– polityka społeczna,
– ochrona i promocja zdrowia,
– kultura fizyczna i sport,
– turystyka i krajoznawstwo,
– ochrona środowiska,
– wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
– działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Kwota dotacji nie może być mniejsza niż 1.000 zł i nie większa niż 5.000 zł. Nabór ofert zostanie zakończony z chwilą rozdysponowania wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadań.

Oferty należy wysłać na adres poczty elektronicznej: ngo@lodzkie.pl

Nabór ofert zostaje zakończony z chwilą rozdysponowania wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadań.

Reklama