Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Program Grantowy Projektu "MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia"

Reklama
Nabór od 11.05.2020 do 25.05.2020 13:00
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
I Nabór wniosków grantowych w ramach Programu Grantowego Projektu "MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia".

Informujemy, że w terminie od 11.05.2020 do 22.05.2020r. zostanie przeprowadzony I nabór Wniosków grantowych.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego oraz jego załącznikami.

CEL KONKURSU:
Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój usług oferowanych przez te podmioty poprzez realizację nowych przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym I/LUB testowanie ofert produktów i usług I/LUB podnoszenie konkurencyjności PES na rynku I/LUB promocję ich oferty, realizowany w ramach Programu Grantowego MOWES.

ALOKACJA:

Całkowita alokacja środków w ramach projektu „MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia” wynosi 540.000,00 zł (tj. co najmniej 54 grantów).

ALGORYTM podziału środków:

W I naborze zostanie rozdysponowanych 100 000 zł.

W ramach projektu przewidziano 4 nabory wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w formie grantów.

Środki niewykorzystane w danym naborze zwiększają pulę naboru bezpośrednio po nim następującego (aktualizacja algorytmu po zakończeniu danego naboru).

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z kompletem załączników należy składać w godzinach od 9.00 do 13.00 w Punktach Coworkingu Społecznego, tj.:

  • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
    32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. 32 623 06 35 lub 697 089 224
  • Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”
    32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 3b, tel. 32 307 02 67

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane wnioskodawcy, z dopiskiem „I/GR/MOWES2/MZ”.

Czas trwania inicjatywy:

Okres realizacji Inicjatywy powinien wynosić od 1 do 10 miesięcy.

UWAGA: W ramach konkursu grantowego niekwalifikowalny jest podatek VAT (koszty kwalifikowane w grantach to wydatki netto, a podatek VAT nie może być uwzględniany również jako wkład własny).

Reklama