Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z obszaru polityki społecznej

Reklama
Nabór od 20.04.2020 do 19.05.2020 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 333 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 166,5 tys. PLN
Niepełnosprawni
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z obszaru polityki społecznej – wyposażenie mieszkań wspomaganych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera w Gminie Goleniów, Mieście Kołobrzeg i Mieście Stargard w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 501/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z obszaru polityki społecznej – wyposażenie mieszkań wspomaganych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera w Gminie Goleniów, Mieście Kołobrzeg i Mieście Stargard w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie

Rodzaj i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację:

  1. Rodzaj zadania nr 1: Wyposażenie 4 mieszkań wspomaganych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera w Gminie Goleniów w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność, znajdujących się przy ul. Mikołajczyka w Goleniowie; kwota:166 500,00 zł;
  2. Rodzaj zadania nr 2: Wyposażenie 1 mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście Kołobrzeg w ramach projektu pn. Azymut - Samodzielność, znajdującego się przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu; kwota: 83 250,00 zł;
  3. Rodzaj zadania nr 3: Wyposażenie 1 mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście Stargard w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność, znajdującego się przy ul. Bogusława IV w Stargardzie; kwota: 83 250,00 zł.

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie powierzenia. 

Łącznie na realizację zadań w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 333 000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące zł, 00/100) z budżetu projektu pn. Azymut – Samodzielność finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w trybie konkursowym, 84,28% EFS, 15,72% budżet państwa.

Nabór ofert trwa do 19 maja 2020 r. do godz. 15:30 (decyduje data złożenia ofert w generatorze Witkac.pl).  

 

Nabór wniosków dotyczących udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust 3 w pracach komisji oceniającej oferty złożone w przedmiotowym konkursie trwa do 8 maja 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). 

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami oraz wzór wniosku dotyczącego udziału w pracach komisji konkursowej dostępne są w załączeniu.

 

Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Ewa Puszkiewicz – Główny Specjalista w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej UM WZ w Szczecinie, tel. 793 572 699e-mail: epuszkiewicz@wzp.pl.

 

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/klauzula-informacyjna-rodo.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama