Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Europejski Korpus Solidarności – Znak Jakości. Zdobądź go!

Reklama
Nabór od 07.05.2020 do 01.10.2020 12:00
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności
Agnieszka Bielska eks@frse.org.pl
Łączny budżet 8 mln EUR
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Bezrobotni, Mężczyźni, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Bezdomni, Cudzoziemcy, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Mniejszości seksualne, Niepełnosprawni, Wolontariusze
Europejski Korpus Solidarności dofinansowuje działania o charakterze solidarnościowym z udziałem wolontariuszy, pracowników i stażystów z zagranicy i z Polski.

Komisja Europejska uruchomiła program skierowany do organizacji, instytucji i firm. Z Programu mogą korzystać organizacje, które chcą gościć wolontariuszy, pracowników i stażystów lub wspierać inicjatywy lokalne w ramach Projektów Solidarności. Do końca 2020 na finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln euro.

Program skierowany jest do organizacji, instytucji i firm, które mogą ubiegać się o dofinansowanie miejsc pracy wolontariuszy, pracowników i stażystów. Założenia programu skupione są wokół działań solidarnościowych. Celem programu jest umożliwienie organizacjom, firmom i instytucjom działającym w sektorze solidarnościowym lub realizujących działania o charakterze społecznym współpracy z młodymi, zaangażowanymi ludźmi, którzy chcą zaangażować się w prace wolontariacką, odbyć staż lub pracować na rzecz zaangażowanej społecznie organizacji.

W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności organizacje, instytucje i firmy mogą realizować różne działania:

Projekty Wolontariatu, które pozwalają organizacji pozarządowej zaprosić do współpracy wolontariuszy z kraju lub z zagranicy. W ramach Staży i miejsc pracy organizacje i firmy prowadzące działania o charakterze solidarnościowym mogą gościć stażystę lub pracownika polskiego lub zagranicznego. Natomiast Projekty Solidarności pozwalają na realizację lokalnych inicjatyw we współpracy z różnego typu placówkami, organizacjami i władzami samorządowymi.

Jakie organizacje mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności:

  • Projekty Wolontariatu - organizacje, które wskazuje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o woluntariacie jako miejsca mogące korzystać z pracy wolontariuszy;
  • Staże i miejsca pracy - firmy, instytucje, organizacje prowadzące działania o charakterze solidarnościowym, CSR;
  • Projekty Solidarności - grupy młodych ludzie (minimum 5 osób w wieku 18-30 lat) wspierane przez organizację.

Organizacje zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na działania z udziałem wolontariuszy, pracowników, stażystów muszą uzyskać najpierw Znak Jakości, aby móc ubiegać się o dofinansowanie projektów.

Znak Jakości potwierdza, że organizacja uczestnicząca w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności spełnia wszystkie standardy Europejskiego Korpusu Solidarności, tak aby zapewnić młodzieży wysokiej jakości projekty solidarnościowe w zgodzie z wartościami i celami Europejskiego Korpusu Solidarności.

Szczegółowe informacje nt. Znaku Jakości

Terminy składania wniosków o przyznanie Znaku Jakości: na bieżąco.

Organizacje mogą uzyskać dofinansowanie na realizację projektów.

Terminy składania wniosków o dofinansowanie w 2020 r.:

  • 7 maja 2020 do godz. 12.00
  • 1 października 2020 r. do g. 12.00
Źródło: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności
Reklama