Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

PROO Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych. Ocena formalna

Reklama
Nabór od 08.04.2020 do 11.05.2020 12:00
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Łączny budżet 1,96 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 500 tys. PLN
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczęło nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych, edycja 2020.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na pokrycie wymaganego wkładu własnego, który pozwoli na:

  • udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych,
  • realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne,
  • realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2020 r. wynosi 1 960 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 1 000 000 zł w 2021 r. i 1 000 000 zł w 2022 r.

Wnioski można składać od 08.04.2020 r. od godz. 15:00 do 11.05.2020 r. do godz. 12:00 poprzez System Obsługi Dotacji.

W ramach konkursu można otrzymać wsparcie na wkład własny w projektach międzynarodowych. Dotacja może zostać przyznana na okres do 36 miesięcy. Wartość dotacji wynosi do 500 tys. zł.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

Reklama