Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives

Reklama
Nabór od 06.04.2020 do 22.09.2020 14:00
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Łączny budżet 100 tys. EUR
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. EUR
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do udziału w JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives - konkursie na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym. Termin składania wniosków konkursowych upływa 22 września 2020 roku o godz. 14.00.

Konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives, organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 14 państw uczestniczących w programie. W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Założeniem konkursu jest sfinansowanie najlepszych, bazujących na współpracy, transnarodowych, interdyscyplinarnych, innowacyjnych projektów badawczych koncentrujących się na perspektywach dla dziedzictwa kulturowego w kontekście tożsamości.

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z pięciu głównych obszarów:

 • Ponowna analiza spodziewanej roli dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie
  Rethinking the implicit role of cultural heritage in society
 • Konstrukcja koncepcji dziedzictwa kulturowego i pespektywy w tym zakresie
  Perspectives on and constructions of cultural heritage
 • Modele zarządzania dziedzictwem kulturowym: współtworzenie, łączenie wspólnot i zrównoważony rozwój
  Cultural heritage management approaches: co-creation, connecting communities, and sustainable development goals
 • Innowacyjny i włączający (cyfrowy) dostęp do dziedzictwa kulturowego
  Innovative and inclusive (digital) access to cultural heritage
 • Oddziaływanie dziedzictwa kulturowego: wartości kulturowe, gospodarcze, użytkownika, publiczne i społeczne
  Impacts of cultural heritage: cultural, economic, user, public and social values.

W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Francja, Grecja, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania.

Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stronie http://jpi-ch.eu/

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu dla wnioskodawców z Polski, dostępnym na stronie https://nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/jhep2/cultural-heritage-identities-and-perspectives

Więcej informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udzielają:

Aneta Budzałek

Punkt kontaktowy ds. JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
abudzalek@nimoz.pl 
tel. (22) 256 96 21
tel. kom. +48 601 999 336

Radosław Brudnicki

Punkt kontaktowy ds. JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
rbrudnicki@nimoz.pl
tel. (22) 256 96 21

Reklama