Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 23.03.2020 do 30.04.2020 23:59
Pomorski Urząd Wojewódzki
Łączny budżet 600 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 40 tys. PLN
Młodzież, Seniorzy, Rodziny, Bezdomni, Dzieci
Wojewoda Pomorski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku. Termin składania ofert mija 30 kwietnia 2020 r.

Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu określonym w załączniku nr1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Reklama