Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 23.03.2020 do 30.04.2020 23:59
Pomorski Urząd Wojewódzki
Łączny budżet 600 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 40 tys. PLN
Młodzież, Rodzina, Seniorzy, Bezdomni, Dzieci
Wojewoda Pomorski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku. Termin składania ofert mija 30 kwietnia 2020 r.

Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu określonym w załączniku nr1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Reklama