Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs: Pakiet dla społecznych przedsiębiorców – III edycja dla Łodzi

Reklama
Nabór od 25.03.2020 do 09.04.2020 23:59
Instytut Spraw Obywatelskich
Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Czy uważasz, że prowadzisz prężnie działający podmiot, ale niestety, mało kto o Was słyszał? Poszukujesz klientów, ale marketing szeptany nie wystarcza? Być może potrzebujecie nowej strony internetowej lub Wasze zapasy wizytówek i ulotek już się wyczerpały? Przydałby się Wam logotyp, ale na pokładzie nie macie grafika? Wystartujcie w konkursie „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców” i pozyskajcie usługi rozwojowe o wartości do 5.000 zł. Nabór Wniosków w Konkursie „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców” trwa od 24 marca 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 24:00. [UWAGA: wydłużyliśmy nabór wniosków do 9 kwietnia]

Kto może wziąć udział w Konkursie?:

Do udziału w Konkursie uprawnione są te podmioty ekonomii społecznej (PES)/przedsiębiorstwa społeczne (PS), które łącznie spełniają poniższe warunki:

  • posiadają osobowość prawną;
  • spełniają definicję podmiotu ekonomii społecznej (PES), o której mowa w §1 ust. 6 Regulaminu lub definicję przedsiębiorstwa społecznego (PS), o której mowa w §1 ust. 7 Regulaminu (znajdziesz go poniżej);
  • są zarejestrowane na terenie m. Łodzi;
  • w przypadku PES – prowadzą aktywną działalność ekonomiczną, tj. posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców i/lub prowadzą aktywną statutową działalność odpłatną;
  • nie są obecnie w złej sytuacji ekonomicznej, nie rokującej na dalszy ich rozwój i funkcjonowanie.

W ramach konkursu sfinansować można, m.in.:

  • zaprojektowanie strony internetowej www;
  • zaprojektowanie identyfikacji wizualnej (logo, roll-upy reklamowe, ulotki, banery reklamowe, foldery promocyjne, wizytówki firmowe);
  • wydruki materiałów reklamowych;
  • inne kwalifikowalne usługi, niezbędne do rozwoju działalności ekonomicznej, zgodne z zapisami Regulaminu Konkursu.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
karolina.fijolek@instytut.lodz.pl

w tytule wiadomości podając: Konkurs „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców”.

Przesłany plik należy opatrzyć nazwą zgodnie z podanym wzorem: wniosek_pakiet_dla_spolecznych_przedsiebiorcow_nazwa podmiotu_wer_zlozona_data złożenia wniosku [w formacie rok_miesiąc_dzień]

Plik nie może zawierać w treści komentarzy/ uwag/ zmian dodawanych w trybie recenzji.

Termin składania wniosków: od 24 marca 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 24:00. [UWAGA: wydłużyliśmy nabór wniosków do 9 kwietnia]

Zapoznaj się z niezbędnymi dokumentami dotyczącymi konkursu „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców”:

Regulamin Konkursu

Wniosek konkursowy

Wzór karty oceny formalnej

Wzór karty oceny merytorycznej

Zasady realizacji usług specjalistycznych

Wzór umowy na realizację usług specjalistycznych

Chcesz wziąć udział w konkursie „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców”? Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci doradztwa na etapie opracowywania wniosku:

Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281

Odwiedź naszą stronę

O Instytucie Spraw Obywatelskich

Jesteśmy zakorzenioną społecznie organizacją pozarządową. Od 2004 roku słuchamy głosu obywateli i zamieniamy go w czyn. Wprowadzamy zmiany społeczne poprzez łączenie działań eksperckich (think tank) z oddolną mobilizacją obywatelską (action tank). Naszą specjalnością są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, organizujemy debaty i konferencje, animujemy zbiórki podpisów pod petycjami, opracowujemy ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety, monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, prowadzimy dialog z decydentami.

O Centrum KLUCZ

Od 2011 roku wspieramy liderów w pozyskiwaniu funduszy z czterech źródeł: od darczyńców indywidualnych, instytucjonalnych, biznesowych oraz działalności gospodarczej.

W 2015 roku uchwałą Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

Czasem, by ruszyć z miejsca konieczne są osoby z zewnątrz, które widzą daną sytuację z lotu ptaka. Ich wiedza i doświadczenie może wspomóc odkryć niepowtarzalne zasoby i potencjał danej społeczności/podmiotu i wspierać animowanie zmian. Centrum KLUCZ jest po to, by pomóc zwiększać współpracę, zaufanie… i zyski.

Projekt "Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowany jest ze środków Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Źródło: Centrum KLUCZ
Reklama