Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Konkurs: Pakiet dla społecznych przedsiębiorców – III edycja dla Łodzi

Reklama
Nabór od 25.03.2020 do 09.04.2020 23:59
Instytut Spraw Obywatelskich
Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Czy uważasz, że prowadzisz prężnie działający podmiot, ale niestety, mało kto o Was słyszał? Poszukujesz klientów, ale marketing szeptany nie wystarcza? Być może potrzebujecie nowej strony internetowej lub Wasze zapasy wizytówek i ulotek już się wyczerpały? Przydałby się Wam logotyp, ale na pokładzie nie macie grafika? Wystartujcie w konkursie „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców” i pozyskajcie usługi rozwojowe o wartości do 5.000 zł. Nabór Wniosków w Konkursie „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców” trwa od 24 marca 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 24:00. [UWAGA: wydłużyliśmy nabór wniosków do 9 kwietnia]

Kto może wziąć udział w Konkursie?:

Do udziału w Konkursie uprawnione są te podmioty ekonomii społecznej (PES)/przedsiębiorstwa społeczne (PS), które łącznie spełniają poniższe warunki:

  • posiadają osobowość prawną;
  • spełniają definicję podmiotu ekonomii społecznej (PES), o której mowa w §1 ust. 6 Regulaminu lub definicję przedsiębiorstwa społecznego (PS), o której mowa w §1 ust. 7 Regulaminu (znajdziesz go poniżej);
  • są zarejestrowane na terenie m. Łodzi;
  • w przypadku PES – prowadzą aktywną działalność ekonomiczną, tj. posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców i/lub prowadzą aktywną statutową działalność odpłatną;
  • nie są obecnie w złej sytuacji ekonomicznej, nie rokującej na dalszy ich rozwój i funkcjonowanie.

W ramach konkursu sfinansować można, m.in.:

  • zaprojektowanie strony internetowej www;
  • zaprojektowanie identyfikacji wizualnej (logo, roll-upy reklamowe, ulotki, banery reklamowe, foldery promocyjne, wizytówki firmowe);
  • wydruki materiałów reklamowych;
  • inne kwalifikowalne usługi, niezbędne do rozwoju działalności ekonomicznej, zgodne z zapisami Regulaminu Konkursu.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
karolina.fijolek@instytut.lodz.pl

w tytule wiadomości podając: Konkurs „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców”.

Przesłany plik należy opatrzyć nazwą zgodnie z podanym wzorem: wniosek_pakiet_dla_spolecznych_przedsiebiorcow_nazwa podmiotu_wer_zlozona_data złożenia wniosku [w formacie rok_miesiąc_dzień]

Plik nie może zawierać w treści komentarzy/ uwag/ zmian dodawanych w trybie recenzji.

Termin składania wniosków: od 24 marca 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 24:00. [UWAGA: wydłużyliśmy nabór wniosków do 9 kwietnia]

Zapoznaj się z niezbędnymi dokumentami dotyczącymi konkursu „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców”:

Regulamin Konkursu

Wniosek konkursowy

Wzór karty oceny formalnej

Wzór karty oceny merytorycznej

Zasady realizacji usług specjalistycznych

Wzór umowy na realizację usług specjalistycznych

Chcesz wziąć udział w konkursie „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców”? Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci doradztwa na etapie opracowywania wniosku:

Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281

Odwiedź naszą stronę

O Instytucie Spraw Obywatelskich

Jesteśmy zakorzenioną społecznie organizacją pozarządową. Od 2004 roku słuchamy głosu obywateli i zamieniamy go w czyn. Wprowadzamy zmiany społeczne poprzez łączenie działań eksperckich (think tank) z oddolną mobilizacją obywatelską (action tank). Naszą specjalnością są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, organizujemy debaty i konferencje, animujemy zbiórki podpisów pod petycjami, opracowujemy ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety, monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, prowadzimy dialog z decydentami.

O Centrum KLUCZ

Od 2011 roku wspieramy liderów w pozyskiwaniu funduszy z czterech źródeł: od darczyńców indywidualnych, instytucjonalnych, biznesowych oraz działalności gospodarczej.

W 2015 roku uchwałą Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

Czasem, by ruszyć z miejsca konieczne są osoby z zewnątrz, które widzą daną sytuację z lotu ptaka. Ich wiedza i doświadczenie może wspomóc odkryć niepowtarzalne zasoby i potencjał danej społeczności/podmiotu i wspierać animowanie zmian. Centrum KLUCZ jest po to, by pomóc zwiększać współpracę, zaufanie… i zyski.

Projekt "Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowany jest ze środków Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Źródło: Centrum KLUCZ
Reklama