Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

FIO Podlaskie Lokalnie: konkurs dotacyjny na rozwój instytucjonalny młodych organizacji

Reklama
Nabór od 03.04.2020 do 27.04.2020 23:59
Fundacja OKNO NA WSCHÓD
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 2,5 tys. do 4 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Jesteś mieszkańcem, młodą organizacją z województwa podlaskiego? Masz głowę pełną pomysłów, które chcesz zrealizować w swoim otoczeniu? Nie masz środków na realizowanie działań? Wasza młoda organizacja chce wejść na wyższy poziom i się rozwijać?

Fundacja OKNO NA WSCHÓD zaprasza do udziału w konkursie dotacyjnym na rozwój instytucjonalny młodych organizacji realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Podlaskie Lokalnie www.podlaskielokalnie.pl

ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY – dotacja do 4000 zł.

Wkład własny w projekcie ma charakter fakultatywny i nie jest wymagany.

Młode organizacje mogą przeznaczyć środki na zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania organizacji (komputery, drukarki itp.), wyposażenie biurowe, podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji itp.

Młode organizacje pozarządowe , czyli organizacje posiadające swoją siedzibę na terenie województwa
podlaskiego, wpisane do KRS lub do innego właściwego rejestru lub ewidencji np. rejestr Prezydenta m. Białystok lub rejestr KG W w ARiMR, nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku, w tym również podmiot w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Roczny budżet organizacji rozumiany jako obrót za rok poprzedni, nie może przekraczać 25 tysięcy złotych.

Nabór wniosków trwa od 03 kwietnia do 27 kwietnia 2020 r., do godziny 23:59.

Wnioski można składać przez Generator, więcej informacji na www.podlaskielokalnie.pl

Operatorem FIO PODLASKIE LOKALNIE jest Fundacja OKNO NA WSCHÓD z siedzibą w Białymstoku.

Reklama