Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

FIO Podlaskie Lokalnie: konkurs dotacyjny na rozwój instytucjonalny młodych organizacji

Reklama
Nabór od 03.04.2020 do 27.04.2020 23:59
Fundacja OKNO NA WSCHÓD
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 2,5 tys. do 4 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Jesteś mieszkańcem, młodą organizacją z województwa podlaskiego? Masz głowę pełną pomysłów, które chcesz zrealizować w swoim otoczeniu? Nie masz środków na realizowanie działań? Wasza młoda organizacja chce wejść na wyższy poziom i się rozwijać?

Fundacja OKNO NA WSCHÓD zaprasza do udziału w konkursie dotacyjnym na rozwój instytucjonalny młodych organizacji realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Podlaskie Lokalnie www.podlaskielokalnie.pl

ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY – dotacja do 4000 zł.

Wkład własny w projekcie ma charakter fakultatywny i nie jest wymagany.

Młode organizacje mogą przeznaczyć środki na zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania organizacji (komputery, drukarki itp.), wyposażenie biurowe, podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji itp.

Młode organizacje pozarządowe , czyli organizacje posiadające swoją siedzibę na terenie województwa
podlaskiego, wpisane do KRS lub do innego właściwego rejestru lub ewidencji np. rejestr Prezydenta m. Białystok lub rejestr KG W w ARiMR, nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku, w tym również podmiot w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Roczny budżet organizacji rozumiany jako obrót za rok poprzedni, nie może przekraczać 25 tysięcy złotych.

Nabór wniosków trwa od 03 kwietnia do 27 kwietnia 2020 r., do godziny 23:59.

Wnioski można składać przez Generator, więcej informacji na www.podlaskielokalnie.pl

Operatorem FIO PODLASKIE LOKALNIE jest Fundacja OKNO NA WSCHÓD z siedzibą w Białymstoku.

Reklama