Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadania publicznego - Zapewnienie wkładu własnego projektów, które otrzymały wsparcie z Ministerstwa Sportu obejmujące...

Reklama
Realizacja zadania publicznego - Zapewnienie wkładu własnego projektów, które otrzymały wsparcie z Ministerstwa Sportu obejmujące zajęcia sportowe dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”; działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” realizowanych na terenie Miasta Radomia w 2020 r
Nabór od 20.03.2020 do 17.04.2020 15:30
Biuro Sportu
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja zadania publicznego - Zapewnienie wkładu własnego projektów, które otrzymały wsparcie z Ministerstwa Sportu obejmujące zajęcia sportowe dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”; działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” realizowanych na terenie Miasta Radomia w 2020 r..

Rodzaj zadania:  Organizacja ogólnodostępnych zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, które powinny być skierowane do uczniów szkół podstawowych (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego). Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy, włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej. Zajęcia oprócz celów stricte sportowych muszą zawierać elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi możliwościom psychoruchowym uczestników.

Ubiegając się o dofinansowanie realizacji należy uwzględnić w kalkulacji kosztów wskazaną poniżej zasadę odnoszącą się do wykorzystania środków z dotacji:  Kwota dofinansowania ze środków Gminy Miasta Radomia kosztów przeprowadzenia jednostki zajęć (60 min) nie może przekroczyć 50 zł brutto (w zakresie kosztu związanego z opłaceniem prowadzącego zajęcia sportowe). Kwota przyznanej dotacji nie może przekroczyć 50 % dotacji z Ministerstwa Sportu jaką otrzymał podmiot w 2020 r. Dotacja nie może być przeznaczona na inne koszty i nie może uwzględniać dofinansowania kosztu instruktora jednostki już prowadzonych zajęć finansowanych z Ministerstwa Sportu.

Rekomendowane jest prowadzenie zajęć z uwzględnieniem stosownej systematyki (od 1 do 3 razy w tygodniu),  pozwalającej na osiągnięcie pożądanych efektów realizacyjnych.  Po stronie oferenta jest organizacja obiektów sportowych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. Programem nie mogą być dofinansowane grupy, które zostały objęte dofinansowaniem ze środków Urzędu Miejskiego w innych projektach.

Termin realizacji zadania:

Zadanie będzie możliwe do realizacji w okresie od maja 2020 r. do 7 grudnia 2020 r., za wyłączeniem wakacji letnich, nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2020 r. wynosi 100 000 zł
W 2019 r. na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości  0  zł.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama