Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Śląski Senior 2020: Cyfrowa Reaktywacja! - I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Reklama
Nabór od 17.03.2020 do 06.04.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Zarządu Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji projektu wyłonionego w ramach głosowania I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego: MBO-1866/P5/19 "Śląski Senior 2020:Cyfrowa Reaktywacja! Oblicza filmowej cyfryzacji i digitalizacji. Cykl wykładów popularyzacyjnych i specjalnych pokazów w kinie ZACISZE w Piekarach Śląskich".

Celem zadania jest zilustrowanie najnowszych tendencji w kulturze cyfrowej - ich zastosowanie we współczesnej ofercie kin (miejskich, artystycznych, komercyjnych, dyskusyjnych klubach filmowych) oraz przedstawienie oblicza filmowej cyfryzacji i digitalizacji w Polsce i na świecie.

W ramach przedmiotu zadania realizator zobowiązany będzie do: przeprowadzenia seansów filmowych wraz z wykładami ekspertów, przeprowadzenia promocji i reklamy wydarzenia. 

Warsztaty należy przeprowadzić w Miejskim Domu Kultury ul. Bytomska 73, 41-940 Piekary Śląskie.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie min. do: 

Przeprowadzenia 8 spotkań  adresowanych do widowni senioralnej z miasta i gmin ościennych (Chorzów, Ruda Śląska, Siemianowice, Świętochłowice, Zabrze, Piekary Śląskie) zgrupowanej w stowarzyszeniach (w rodzaju Uniwersytetów III Wieku) oraz dla widzów indywidualnych. 

Należy omówić, m.in.:

  • kwestie cyfryzacji (pod kątem technicznym i filozoficznym), 
  • digitalizacji, 
  • renowacji filmów, 
  • współczesnych form nośników, 
  • dystrybucji, 
  • streamingu, 
  • rzeczywistości wirtualnej.  

Oferty, należy składać w terminie do 6 kwietnia 2020r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 6 maja 2020r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, alepotwierdzona pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Biura Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Reklama