Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Śląski Senior 2020: Cyfrowa Reaktywacja! - I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Reklama
Nabór od 17.03.2020 do 06.04.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Zarządu Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji projektu wyłonionego w ramach głosowania I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego: MBO-1866/P5/19 "Śląski Senior 2020:Cyfrowa Reaktywacja! Oblicza filmowej cyfryzacji i digitalizacji. Cykl wykładów popularyzacyjnych i specjalnych pokazów w kinie ZACISZE w Piekarach Śląskich".

Celem zadania jest zilustrowanie najnowszych tendencji w kulturze cyfrowej - ich zastosowanie we współczesnej ofercie kin (miejskich, artystycznych, komercyjnych, dyskusyjnych klubach filmowych) oraz przedstawienie oblicza filmowej cyfryzacji i digitalizacji w Polsce i na świecie.

W ramach przedmiotu zadania realizator zobowiązany będzie do: przeprowadzenia seansów filmowych wraz z wykładami ekspertów, przeprowadzenia promocji i reklamy wydarzenia.

Warsztaty należy przeprowadzić w Miejskim Domu Kultury ul. Bytomska 73, 41-940 Piekary Śląskie.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie min. do:

Przeprowadzenia 8 spotkań adresowanych do widowni senioralnej z miasta i gmin ościennych (Chorzów, Ruda Śląska, Siemianowice, Świętochłowice, Zabrze, Piekary Śląskie) zgrupowanej w stowarzyszeniach (w rodzaju Uniwersytetów III Wieku) oraz dla widzów indywidualnych.

Należy omówić, m.in.:

  • kwestie cyfryzacji (pod kątem technicznym i filozoficznym),
  • digitalizacji,
  • renowacji filmów,
  • współczesnych form nośników,
  • dystrybucji,
  • streamingu,
  • rzeczywistości wirtualnej.

Oferty, należy składać w terminie do 6 kwietnia 2020r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 6 maja 2020r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, alepotwierdzona pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Biura Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Reklama