Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: „Śląsk Przyjazny Seniorom” - I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Reklama
Nabór od 17.03.2020 do 06.04.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 67,8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Zarządu Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji projektu wyłonionego w ramach głosowania I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego: MBO-1806/P5/19 „Śląsk Przyjazny Seniorom”.

Celem zadania jest przeprowadzenie warsztatów dla Seniorów, polegające na nauce obsługi komputera i wykorzystania go jako nośnika informacji oraz na zorganizowaniu warsztatów integracyjno-kulturalnych polegających na wzmocnieniu relacji międzyludzkich, integracji z lokalnym środowiskiem, poprawie świadomości obywatelskiej oraz zwiększeniu wiedzy na temat kultury naszego regionu. Zadanie skierowane jest do seniorów oraz osób zależnych wykluczonych cyfrowo, z małą aktywnością i otwartością na nowinki technologiczne. Warsztaty należy przeprowadzić w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach ulica Krauzego 1.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie min. do:

· przeprowadzenia warsztatów,

· zapewnienia sal, do realizacji warsztatów (Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach ulica Krauzego 1.),

· zapewnienia cateringu na spotkanie integracyjne i wydarzenie artystyczne,

· zakup materiałów na zajęcia (np. notes, rysik IT do smartfonu),

· wydruku plakatów informacyjnych, ulotek i dyplomów,

  • promocja wydarzenia artystycznego i integracyjnego, druk afisza informacyjnego, reklama w mediach internetowych.

Oferty, należy składać w terminie do 6 kwietnia 2020r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 6 maja 2020 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, alepotwierdzona pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Biura Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Reklama