Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Śląsk Przyjazny Seniorom” - I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Reklama
Nabór od 17.03.2020 do 06.04.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 67,8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Zarządu Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji projektu wyłonionego w ramach głosowania I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego: MBO-1806/P5/19 „Śląsk Przyjazny Seniorom”.

Celem zadania jest przeprowadzenie  warsztatów dla Seniorów, polegające na nauce obsługi komputera i wykorzystania go jako nośnika informacji oraz na zorganizowaniu warsztatów integracyjno-kulturalnych polegających na wzmocnieniu relacji międzyludzkich, integracji z lokalnym środowiskiem, poprawie świadomości obywatelskiej oraz zwiększeniu wiedzy na temat kultury naszego regionu. Zadanie skierowane jest do seniorów oraz osób zależnych wykluczonych cyfrowo, z małą aktywnością i otwartością na nowinki technologiczne. Warsztaty należy przeprowadzić w  Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach ulica  Krauzego 1.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie min. do: 

·         przeprowadzenia warsztatów,

·         zapewnienia sal, do realizacji warsztatów (Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach ulica  Krauzego 1.),

·         zapewnienia cateringu na spotkanie integracyjne i wydarzenie artystyczne,

·         zakup materiałów na zajęcia (np. notes, rysik IT do smartfonu),

·         wydruku plakatów informacyjnych, ulotek i dyplomów,

  • promocja wydarzenia artystycznego i integracyjnego, druk afisza informacyjnego, reklama w mediach internetowych.

Oferty, należy składać w terminie do 6 kwietnia 2020r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 6 maja 2020 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, alepotwierdzona pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Biura Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Reklama