Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe 2020

Reklama
Nabór od 16.03.2020 do 30.11.2020 15:59
Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych "Działamy Razem"
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 5 tys. PLN
Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” realizując na terenie Miasta Poznania projekt „Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe 2020” finansowany z budżetu Urzędu Miasta Poznania ogłasza Konkurs na projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” realizując na terenie Miasta Poznania projekt „Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe 2020” finansowany z budżetu Urzędu Miasta Poznania ogłasza Konkurs na projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które zakładają wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy). Dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego. Wspierane będą działania wynikające z potrzeby danej społeczności i realizowana z nią, a nie tylko dla niej, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

- pod nr infolinii 666 739 981od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00.
- w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów -  telefonicznie pod nr tel. 696-565-116 w środy w godzinach 16.00-20.00
- w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl
- w biurze projektu we wtorki i czwartki w godz. 12.00 – 15.00.

UWAGA! W związku ze szczególnymi środkami ostrożności związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, dyżury w biurze są zawieszone. Zapraszamy do kontaktowania się telefonicznie lub drogą e-mail.


Potrzeby odbycia konsultacji lub doradztwa w określonym zakresie (merytorycznym, prawnym, finansowym) należy uprzednio zgłosić drogą e-mail na ngo@dzialamyrazem.pl w celu uzgodnienia terminu spotkania z ekspertem. Doradztwo to będzie się odbywało w biurze projektu.

Biuro projektu mieści się w  Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu "Centrum Bukowska", ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań.

Treść otwartego konkursu ofert ogłoszono na stronie internetowej Operatora

http://dzialamyrazem.pl/konkurs-cil-regrantingowe-2020/ oraz na stronie www.poznan.pl/cil

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama