Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadań publicznych z zakresu asystentury osób starszych

Reklama
Nabór od 13.03.2020 do 02.04.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 40 tys. do 50 tys. PLN
Seniorzy
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu asystentury osób starszych.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego na terenie Polski, skutkujący koniecznością podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Zarząd Województwa Dolnośląskiego postanowił zmienić warunki ogłoszenia konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu asystentury osób starszych.

Zmiany dotyczą ograniczenie kwoty konkursu ogółem z 350 000 zł do 200 000 zł (50 000 na subregion) oraz maksymalnej kwoty dofinansowania pojedynczego projektu z 87 000 zł do 50 000 zł. Część środków finansowych została przekazana do Departamentu Zdrowia w obszarze usług medycznych gdzie efektywniej zostanie wykorzystana na podjęcie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Celem konkursu ofert jest wsparcie projektów dotyczących działalności na rzecz seniorów wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Odbiorcami zadań są mieszkańcy województwa dolnośląskiego – seniorzy i ich najbliższe otoczenie (rodzina, opiekunowie).
Senior - osoba, która ukończyła 60 lat.
Asystent/opiekun:

  • osoba, która ukończyła 18lat;
  • dopuszcza się aby była to osoba spokrewniona lecz nie prowadząca z seniorem wspólnego gospodarstwa domowego.

W ramach konkursu realizowane będą zadania polegające na:
Udostępnieniu usług asystenckich tj. wsparcie seniorów w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do m.in. lekarza, punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, turystycznych itp.) oraz opieki wytchnieniowej tj. czasowa usługa opiekuńcza nad osobą niesamodzielną, dokonująca się w zastępstwie za opiekuna faktycznego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, potrzebą załatwienia spraw dnia codziennego lub odpoczynkiem opiekuna faktycznego.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:
a) Udostępnienie usług asystenckich i opieki wytchnieniowej dla mieszkańców subregionu wrocławskiego (powiaty: milicki, wołowski, trzebnicki, oleśnicki, średzki, wrocławski, strzeliński, oławski) – kwota 87 500 zł,
b) Udostępnienie usług asystenckich i opieki wytchnieniowej dla mieszkańców subregionu legnicko-głogowskiego (powiaty: głogowski, górowski, polkowicki, lubiński, legnicki, m. Legnica) - kwota 87 500 zł,
c) Udostępnienie usług asystenckich i opieki wytchnieniowej dla mieszkańców subregionu jeleniogórskiego (powiaty: zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, lwówecki, złotoryjski, jaworski, jeleniogórski, m. Jelenia Góra, kamiennogórski) - kwota 87 500 zł,
d) Udostępnienie usług asystenckich i opieki wytchnieniowej dla mieszkańców subregionu wałbrzyskiego (powiaty: świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki) - kwota 87 500 zł.
2) W ramach konkursu zostaną dofinansowane zadania o charakterze regionalnym, tzn. oferent ubiegający się o zlecenie realizacji zadania jest zobowiązany do objęcia wsparciem uczestników zadania, z co najmniej 2 powiatów danego subregionu wskazanego w części II pkt.3 ogłoszenia. Brak wskazania w ofercie ilości lub nazw powiatów lub określenie obszaru wsparcia ogólnie np. jako „województwo dolnośląskie”, „subregion” , będzie skutkowało odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2020 r. na realizację zadań publicznych z zakresu asystentury osób starszych wynosi 350 000 zł.
Minimalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść nie mniej niż 40 000 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 87 500 zł.

Oferty należy składać od 13.03.2020r. do 02.04.2020 r.:
Wersję papierową i papierową wygenerowaną z Generatora eNGO należy złożyć na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5
50–413 Wrocław
W wersji elektronicznej przesłanej ePUAP-em, w piśmie ogólnym należy wpisać nazwę „realizacja zadań publicznych z zakresu asystentury osób starszych” oraz nazwę wydziału: Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

O dacie złożenia wersji papierowej oferty decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Reklama