Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie...

Reklama
II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie kultury i ochrony dziecictwa narodowego
Nabór od 11.03.2020 do 01.04.2020 12:00
Referat Promocji i Kultury
Łączny budżet 7 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, Referat Promocji i Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie kultury i ochrony dziecictwa narodowego.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Różne formy popularyzacji historii i kultury regionu, zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

 

Preferowane będą formy:

- organizacji imprez kulturalnych lub takich imprez, które podtrzymują tradycje ludowe oraz świadomość obywatelską i kulturową, dla mieszkańców gminy Międzychód,

- organizacja wystaw i plenerów oraz warsztatów plastycznych w zakresie twórczości regionalnej,

- promocja twórczości regionalnej Gminy Międzychód, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa regionalnego,

- współpraca z innymi regionalnymi ośrodkami w Polsce w celu wymiany osiągnięć kulturalnych i promowania rodzimej kultury na terenie całego kraju.

 

Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na dofinansowanie kosztów m.in.: organizacji ogólnodostępnych imprez kulturalnych, kulturalno - oświatowych i edukacyjnych, w tym m.in. transport, nagrody i upominki, zakup drobnego sprzętu i strojów dla uczestników, wynagrodzenia dla instruktorów lub koordynatorów zadania, koszty ubezpieczenia, opieki medycznej, wynajmu pomieszczeń i obiektów.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama