Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Siódmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej, które...

Reklama
Siódmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej, które będą wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa "Łódzkie na Plus" w 2020 r
Nabór od 12.03.2020 do 28.04.2020 23:59
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 207,15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Siódmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej, które będą wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa "Łódzkie na Plus" w 2020 r. .

W ramach konkursu przewiduje się sfinansowanie następujących projektów, które zwyciężyły w głosowaniu  w ramach Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus” na 2020 rok:

1
Młodość Pełna Pasji – Bezpłatne Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne dla uczniów
Projekt dedykowany jest dla uczniów z powiatu zgierskiego. Zadanie przewiduje organizację otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe. Zajęcia sportowo - rekreacyjne będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, na obiektach sportowych i rekreacyjnych. Wybór dyscyplin sportowych realizowanych w ramach zajęć będzie zależny od wyboru jakiego dokonają sami uczestnicy.
Maksymalna kwota dofinansowania: 40 000,00 zł
 

2
Lututów w grze
Projekt skierowany jest do dzieci z powiatu wieruszowskiego. Zadanie ma na celu organizację pozalekcyjnych zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z rocznika 2007, 2009 i 2011 z całego powiatu wieruszowskiego. Podczas zajęć dzieci będą miały zapewniona opiekę trenerską, zajęcia będą prowadzone trzy razy w tygodniu po 1,5 godz. Zostanie zakupiony niezbędny sprzęt do przeprowadzenia zajęć. W trakcie trwania szkolenia zostaną przeprowadzone turnieje piłkarskie sprawdzające postęp szkolenia uczestników w każdej grupie wiekowej.
Maksymalna kwota dofinansowania:  39 000,00 zł
 

3
Aktywne Wakacje
Projekt skierowany do mieszkańców powiatu wieluńskiego. Organizacja i zachęcanie do aktywnego wypoczynku poprzez kulturę i sport. Integracja regionalnej społeczności, rodzinne spędzanie czasu wolnego w okresie wakacyjnym. Projekt ułatwi pracującym rodzicom zorganizowanie czasu wolnego swoim dzieciom w trakcie wakacji. Zapewni im bezpieczeństwo, fachową opiekę i możliwość spędzenia atrakcyjnych wakacji. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży spędzających wakacje w mieście. W ramach projektu przewidywany jest cykl zajęć sportowych, kulturalnych i artystycznych.
Maksymalna kwota dofinansowania: 40 000,00 zł
 

4
WAKACJE NA SPORTOWO
Projekt skierowany jest do dzieci  z powiatu łaskiego. Ważnym aspektem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego w okresie letnich wakacji, stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowanie aktywności fizycznej przez dzieci oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci. Projekt dotyczy organizacji półkolonii sportowych  dla 80 osób – dwóch turnusów (40 osób każdy) pięciodniowych w miesiącu lipcu i sierpniu dla dzieci klas I – III szkól podstawowych. W czasie półkolonii planowanesą zajęcia sportowo – rekreacyjne. Planowane są również wycieczki na basen i inne obiekty sportowe. Dzieci wezmą udział w rajdach pieszych, rowerowych, grach terenowych.
Maksymalna kwota dofinansowania: 40 000,00 zł
 

5
Młodość Pełna Pasji – Bezpłatne Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne  dla studentów
Projekt dedykowany jest studentów. Zadanie przewiduje organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe. Zajęcia sportowo - rekreacyjne będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, na obiektach sportowych
i rekreacyjnych. Wybór dyscyplin sportowych realizowanych
w ramach zajęć będzie zależny od wyboru jakiego dokonają sami uczestnicy.
Maksymalna kwota dofinansowania: 40 000,00 zł
 

6
Z kijkami po zdrowie – zajęcia Nordic-Walking  w gminie Lutomiersk
Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu pabianickiego. Projekt zakłada organizację zajęć rekreacyjno – sportowych Nordic – Walking, mających na celu rozwój, doskonalenie i utrzymanie sprawności psychofizycznej zainteresowanych mieszkańców. Zadanie przewiduje cotygodniowe, półtoragodzinne spotkania pod okiem trenera, który przeprowadzi treningi chodzenia z kijkami. Przewiduję się również przygotowanie trasy do prowadzenia zajęć.
Maksymalna kwota dofinansowania: 8 150,00 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama