Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Brzesko w 2020 roku - realizacja zadań publicznych...

Reklama
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Brzesko w 2020 roku - realizacja zadań publicznych o charakterze krótkotrwałym
Nabór od 12.03.2020 do 03.04.2020 15:00
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 15 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Gmina Brzesko, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Brzesko w 2020 roku - realizacja zadań publicznych o charakterze krótkotrwałym..

Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na działania o charakterze krótkotrwałtym.

UWAGA!!! WAŻNE!!!

Zmieniły się druki oferty, umowy oraz sprawozdania. Zgodnie z nowymi zapisami umowy: akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega na weryfikacji przez Zleceniodawcę założonych w ofercie rezultatów i działań. Zamieszczone w ofercie rezultaty realizacji zadania publicznego (część III pkt.6) muszą posiadać nazwę, planowany poziom osiągniecia rezultatów (wartość docelowa - wyrażona w liczbach lub procentach) oraz sposób monitorowania rezultatów lub źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika.

Źródło: Gmina Brzesko

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama