Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja i prowadzenie zajęć modelarskich dla dzieci i młodzieży w okolicy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu

Reklama
Nabór od 04.03.2020 do 26.03.2020 12:00
Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 287 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Organizacja i prowadzenie zajęć modelarskich dla dzieci i młodzieży w okolicy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu.

Forma: wsparcie

Zadanie polegać ma na: 

1. organizacji i prowadzeniu zajęć modelarskich rozwijających zdolności manualne, ukierunkowanych na zainteresowanie przedmiotami technicznymi, stwarzających możliwość nabycia umiejętności wykonania modeli kartonowych dla dzieci i młodzieży mieszkającej i/lub uczącej się we Wrocławiu, w wieku od 5 do 19 lat. 

Zajęcia modelarskie powinny odbywać się min. 1 raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w wymiarze 4 godzin zegarowych. Liczba adresatów zadania min. 15 osób. 

2. przystosowaniu lokalu, w tym m.in.: 

  • wymiana instalacji co ( wymiana:, pieca, instalacji z systemem wentylacyjnym i kominowym , grzejników itp.) 
  • doprowadzenie gazu do budynku  
  • remont kotłowni 
  • prace towarzyszące. 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w sekretariacie Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, 50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, I piętro, pokój 120 (sekretariat).  

Oferty wraz z dokumentami należy składać w kopercie lub teczce, oznaczonej w następujący sposób: Konkurs nr 2581  -  ORGANIZACJA I PROWADZENIE ZAJĘĆ MODELARSKICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W OKOLICY UL. KAMIEŃSKIEGO WE WROCŁAWIU oraz należy podać nazwę i adres oferenta.  

W przypadku przesłania oferty z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego.

Reklama