Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie...

Reklama
Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r
Nabór od 10.03.2020 do 31.03.2020 23:59
Wydział Kultury i Sportu (dawniej Wydział Kultury, Turystyki i Promocji)
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Młodzież, Seniorzy, Dzieci, Niepełnosprawni
Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Kultury i Sportu (dawniej Wydział Kultury, Turystyki i Promocji) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.

Rodzaj zadań priorytetowych i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację.

nr zadania

Nazwa zadania priorytetowego
(nazwę zadania wpisać odpowiednio w formularz ofert)

Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadań (w zł)

1.

Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie uczestnictwa w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, a także seniorów i osób niepełnosprawnych – organizacja Dni Kultury Japońskiej (zadanie Budżetu Obywatelskiego 2020)

20 000,00

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama