Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie...

Reklama
II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
Nabór od 11.03.2020 do 01.04.2020 12:00
Referat Promocji i Kultury
Łączny budżet 23,5 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, Referat Promocji i Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej .

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Organizacja aktywnego wypoczynku (kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku) dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje na terenie Gminy Międzychód.

Preferowane będą formy:

- organizacja zajęć, warsztatów, konkursów, gier i zabaw mających
na celu wypełnienie wolnego czasu dzieciom pozostającym w czasie wakacji w domach,

 - organizacja szkoleń, rozgrywek i zawodów w różnych dziedzinach dla dzieci i młodzieży,

- organizacja wyjazdów integracyjnych połączonych z aktywnym wypoczynkiem.

 

Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na dofinansowanie kosztów, m.in.:

napojów i wyżywienia, zakwaterowania i transportu oraz opieki medycznej, ubezpieczenia, biletów wstępu w ramach organizowanych wycieczek, nagród i upominków, materiałów na zajęcia dla uczestników, wynagrodzeń opiekunów, trenerów i instruktorów zorganizowanej formy wypoczynku.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama